De 4 basis vormen van een data visualisatie

Bij het communiceren van complexe kwantitatieve ideeën zijn er vier basisvormen te onderscheiden:

  1. data kaarten,
  2. tijdsreeksen,
  3. plaats-tijd narrative ontwerpen en
  4. relationele grafieken.


1. data kaarten Een afbeelding kan zeer veel data op een klein oppervlak overzichtelijk presenteren. Het is ook een zeer herkenbare vorm voor het menslijke oog. De aandacht wordt direct op de inhoud gericht. Nadeel van deze methode is dat niet het aantal mensen maar een geografische grens de inhoud bepaald. De verhouding oppervlakte - aantal mensen wisselt per regio. Zoals bijvoorbeeld

dupin2.gif

Choropleth map with shadings from black to white (distribution and intensity of illiteracy in France), the first (unclassed) choropleth map, and perhaps the first modern statistical map. Bron: "Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization" van Michael Friendly en Daniel J. Denis, York University, Canada..

of

Thumbnail image for Snow-cholera-map-1.jpg

De originele kaart gemaakt door Dr. John Snow (1813-1858), een Engelse arts en een van de grondleggers van de medische epidemiologie of the founders of medical epidemiology, laat zien waar gevallen van cholera plaatsvonden tijdens de Londense epedemie van 1854, in relatie tot de waterpompen (kruisjes). Bron: Wikipedia.

of

822.gif

Aandeel nee-stemmers Referendum Europese Grondwet per buurtcombinatie. Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek. Gemeente Amsterdam.


2. tijdreeksen Bij deze grafieken is één as altijd gereserveerd voor een tijdseenheid zoals seconden, minuten, uren, weken, maanden, eeuwen of millennia. De natuurlijke ordening naar tijd zorgt voor een krachtig, efficiënt ontwerp. Deze vorm is uitermate geschikt voor de meer complexere data. Het nadeel met tijdsreeksen is dat het verstrijken van tijd geen goede verklarende variabele is. Beschrijvende chronologie is veelal geen oorzakelijke verklaring. Uitzonderingen hierop bevestigen deze regel. Voorbeelden zijn

planeten.gif

of

T1_N180_A1093_PriestleyBioChart.gif

Biografische tijdslijn van Joseph Priestley (1765). Bron: "Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization" van Michael Friendly en Daniel J. Denis, York University, Canada.

of

2571.gif

Vliegtuigbewegingen, passagiersbewegingen en vrachtvervoer op Amsterdam Airport Schiphol, 1940-2005. Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek. Gemeente Amsterdam.

of

NYweather.jpg

New York weather in 1980. Deze grafiek uit de New York Times (Jan. 11, 1981, p. 32; Tufte (1983), p. 30) [1] toont, op een succesvolle uitdagende manier, 2200 cijfers die de trend en patronen van het weer in New York in 1980 samenvat. De drie gecombineerde grafieken tonen temperatuur, neerslag en relatieve vochtigheid. In de temperatuur grafiek is het gebied tussen het dagelijkse minimum en maximum gevuld.

of, een grafiek die de uitzondering bevestigd

minard-rhone.jpg

Report on the collapse of a bridge over the Rhone in 1840. Bron: "Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization" van Michael Friendly en Daniel J. Denis, York University, Canada.


3. plaats-tijd narrative ontwerpen Het verschil met de tijdreeks is de ruimtelijke dimensie dat toegevoegd is aan het ontwerp. De data wordt zowel in tijd als in ruimte (2 of 3 dimensionaal) weergegeven. Voorbeelden zijn

Minard.png

De tocht van Napoleon. Charles Joseph Minard, "Graphic Tables and Figurative Maps". Edward Tufte.

of

JapaneseBeetle306x600-web.jpg

A complete yearlong life cycle of the Popillia japonica Newman (the Japanese Beetle) L. Hugh Newman, Man and Insects (London, 1965), pp. 104-105. Geciteerd door Edward R. Tufte, (1991) p.110. [1]


4. relationele grafieken Zodra er sprake is van meer abstracte data en er geen link meer is met de fysieke wereld van tijd of locatie is de relationele grafiek een uitermate geschikte vorm.

Een voorbeeld is de taartgrafiek van Playfair

first-pie-chart.jpg

Zie 'Mijlpaal in de data visualisatie'.

of

2494.gif

Gemiddeld bezoek aan museum, theater, concert, opera en ballet naar opleiding en leeftijdsgroepen, 2004 (procenten).Publicatie: Amsterdam in cijfers 2006 | Bron: O+S/De Staat van de Stad Amsterdam.


Bronnen
[1] Tufte, Edward R. (1991) Envisioning InformationGraphics Press. Cheshire, Connecticut
Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization" van Michael Friendly en Daniel J. Denis, York University, Canada.
Amsterdam in cijfers 2006. O+S/De Staat van de Stad Amsterdam.

Leave a comment


Tik te tekens in die u ziet in de afbeelding hierboven.

Archief

Over dit artikel

Deze pagina bevat een enkel bericht geschreven door ns gepubliseerd op May 10, 2008 9:10 AM.

Encourage the eye was het vorige bericht op deze blog.

De 6 principes van grafische integriteit is het volgende bericht op deze blog.

Lees recente content in de linker kolom of blader door het archief om alle content te vinden.

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Amsterdam, statistisch bekeken. Make your own badge here.
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by Movable Type 4.21-en