How Digital is the EU in 2015?

How Digital is the EU in 2015? From: http://www.euractiv.com/sections/infosociety/infographic-how-digital-eu-2015-312828

The European Commission has published new data analysing and ranking how digital EU member states are.

The Digital Economy and Society Index 2015 measures digital performance and competitiveness across five dimensions:

 1. Broadband Connectivity (Availability, Quality, and Speed)
 2. Human Capital (Internet users, Basic digital skills, ICT specialists, and STEM graduates)
 3. Internet Use (Content, Communication, and Transactions)
 4. Technological Integration (Digitisation of businesses and Utilisation of e-commerce)
 5. Digital Public Services (eGovernment and eHealth)

Key Findings

A majority of Europeans regularly use the internet. 81% of households have internet access and 65% of individuals use the internet every day.

SMEs face e-commerce barriers in Europe. 15% of SMEs sell online compared with 35% of large enterprises. 7% of SMEs sell across borders compared with 21% of large enterprises.

Availability of digital public services varies greatly across Europe. In Estonia, Denmark, Croatia and Sweden over 87% of general practitioners use electronic networks to transfer prescriptions to pharmacists. In Belgium, Bulgaria, Poland, Slovakia, Portugal, Hungary, Slovenia, Lithuania, and Malta less than 5% of general practitioners transfer prescriptions digitally.

Handvatten voor een efficiënter ontwerpproces

Komt een goed ontwerp tot stand door hard werken of is het een gave van de ontwerper en kun je het niet leren?

Of het nu een gebouw is, een landschap, een product, een dienst of een identiteit is een goede vormgeving betaalt zich altijd terug. Evenals een goede vormgever. Kwalitatieve nieuwe ontwerpen of verbeteringen op een bestaand product betalen zich altijd terug. In comfort, in milieuvriendelijkheid, in gebruikersvriendelijkheid, in een heldere communicatie, in een leefbaardere wereld.

Hieraan bijdragen is te leren. Het is zowel een proces voor de opdrachtgever als voor de vormgever. De opdrachtgever zal, veelal door ervaring, leren dat een goed ontwerp de bedrijfsprocessen kunnen verbeteren. Een ontwerper zal met de jaren leren dat naast inspiratie een grote dosis competentie en doorzettingsvermogen onontbeerlijke eigenschappen zijn. Een goed vormgever zal in staat zijn om binnen het ontwerpproces passende procedures te kiezen èn deze toe te passen om zo de juiste resultaten te bereiken. Dit is geen solistisch proces maar een gezamenlijk traject voor alle stakeholders.

Boeken die ondersteunen bij het kiezen van passende procedures zijn schaars. Er zijn drie boeken die ik zelf met veel plezier af en toe hiervoor uit de kast haal. En ondanks dat ze op sommige punten overlappen zijn het voor mij in de loop van de tijd waardevolle naslagwerken geworden.

 

drie_boeken

 

 1. Universele ontwerp principes van William Lidwell, Kritina Holden en Jill Butler. O.a. te bestellen bij BIS Publishers.
 2. Delft Design Guide. Design methods van de TU Delft. Deze hebben een eigen website waar ook een paar voorbeeld hoofdstukken gedownload kunnen worden.
 3. Meer gericht op ruimtelijk ontwerpen en een hele mooie aanvulling is ‘Ontwerp en analyse‘ van Bernard Leupen, Christoph Grafe, Nicola Körning, Marc Lampe en Peter de Zeeuw. Deze kun je inkijken bij Google Books.

 

 

 

 

De invloed van een goede industrieel ontwerper

Speciaal voor Timoti die er over denkt om industrieel ontwerp te gaan studeren.

Wat doet een industrieel ontwerper

Als industrieel ontwerper bedenk en ontwerp je producten die het leven van veel mensen kan vereenvoudigen. Je denkt hierbij na over hoe je een nieuw product kan vereenvoudigen en vergemakkelijken. Of je bedenkt een totaal nieuw product waar nog nooit iemand aan gedacht heeft. Het nieuwe product moet er esthetisch (zoek maar op ;-)) uitzien, eenvoudig in gebruik zijn en een goede levensduur hebben. Je hebt dus kennis nodig over techniek en vormgeving maar ook over de mensen die het gaan gebruiken.

Welke vaardigheden heb je nodig

Als je wiskunde, filosofie, ondernemen, economie,  engels, kunst en cultuur leuke vakken vindt zit je al aardig in de richting. Elektronica leuk vinden is ook een pré. En natuurlijk moet je het leuk vinden om je te verdiepen in andere mensen.

Als je graag je eigen baas wordt is dit ook een zeer geschikt beroep. Je moet dan zeker zorgen dat je er goed in wordt en harder werken dan wie dan ook maar daar staat een heerlijke vrijheid tegenover.

Ik denk ook dat het een beroep in ontwikkeling is. Terwijl een industrieel ontwerper nu vooral uitgaat van massa productie is dat werkveld met de komst van de 3D printer zeker al verandert.

Wat heb je nodig

Je hebt een VWO diploma nodig met een natuur technisch profiel alhoewel er ook andere wegen mogelijk zijn. Wiskunde B is -dacht ik- verplicht.

Waar kun je het studeren

De invloed van een industrieel ontwerper

25 inspiring examples of industrial design

The history of Industrial Design
The history of Industrial Design
The history of Industrial Design
The history of Industrial Design

 

The Functional Art – Design and Infographics

“Too many journalists still relate the word “design” to making pages and websites look prettier. As a consequence, they think that the main goal of an infographic is to be eye-catching, engaging, and fun. They argue that infographics are means to “simplify” data that only specialized professionals are capable of creating. This presentation will debunk all these myths and propose an alternative view of infographics and visualizations as means to make messages richer, deeper, and more effective.”

http://www.thefunctionalart.com

3 tips om effectiever te leren

Twee professoren en één schrijver hebben na decennia onderzoek van cognitieve psychologen het boek ‘Make it Stick’ geschreven waarin de meest effectieve leerstrategieën worden benoemd en met voorbeelden uitgelegd. Uit onderzoek is gebleken dat het onderstrepen en terug lezen van teksten wel beter voelt maar veel minder effectief is. De 3 tips om effectiever te leren zijn:

 1. Haal nieuwe kennis of vaardigheden zoveel mogelijk terug uit je geheugen in plaats van (onderstreepte) tekst te herlezen.
 2. Zorg dat je de te verwerven kennis verspreidt over een langere periode zodanig dat het terughalen van die kennis lastig is.
 3. Meng eens verschillende probleem modellen en voorbeelden door elkaar in plaats van te focussen op één onderwerp of probleem.

1. Haal nieuwe kennis of vaardigheden zoveel mogelijk terug uit je geheugen in plaats van de tekst te herlezen

Als je een tekst of je notities doorleest pauzeer dan eens tussendoor en stel je zelf vragen (zonder naar de tekst te kijken) zoals:

 • Wat zijn de kernonderwerpen?
 • Welke termen of ideeën zijn nieuw voor me?
 • Hoe zou ik ze in mijn eigen woorden vertellen?
 • Hoe verhouden deze ideeën zicht tot wat ik al weet?

Test jezelf door het maken van proeftoetsen of het gebruik van Flashcards. Deze manier van leren zorgt dat de stof dieper in je geheugen wordt opgeslagen dan het herlezen van een tekst.

Het onderstrepen van teksten en regelmatig herlezen hiervan zorgt niet voor het beheersen van kennis, het geeft geen inzicht maar zorgt wel voor een gevoel  van beheersing.  Deze manier van leren zorgt er niet voor dat de kennis in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Dat wordt vooral bereikt door het terug halen uit het geheugen.

2. Zorg dat je de te verwerven kennis verspreid over een langere periode zodanig dat het terughalen van die kennis lastig is.

Zodra je het gevoel hebt dat het langzaam gaat of meer moeite kost word het juist het beste verankerd in je geheugen. De nieuwe kennis moet eigenlijk een beetje vervagen voordat je hem uit je geheugen omhoog probeert te halen.

Onze intuïtie leert ons om nieuwe kennis of vaardigheden juist heel snel en gefocust te herhalen. Dit zorgt er voor dat het lijkt alsof we de kennis meester maken omdat we deze kunnen reproduceren. Kennis op deze manier geleerd  komt echter altijd uit het kortetermijngeheugen.

De tussenpozen waarmee je dit moet doen hangt af van te leren stof. Langere teksten kun je bijvoorbeeld een dag later, vervolgens een week later en dan een maand later herhalen. Korte feiten zul je ook met kortere tussenpozen moeten herhalen. We zijn geneigd om deze sneller te vergeten. Denk bijvoorbeeld aan grammatica, namen en jaartallen.

Een andere manier om kennis te verspreiden is om verschillende gerelateerde onderwerpen door elkaar te leren.  Dit werkt omdat je dan de verschillende onderwerpen aan elkaar knoopt in je geheugen. Het terughalen van deze verbindingen zorgt dat je direct toegang hebt tot bredere kennis.

3. Meng eens verschillende onderwerpen en vaardigheden door elkaar heen in plaats van te focussen op één onderwerp of vaardigheid

Uit onderzoek is gebleken dat bij bijvoorbeeld het bestuderen van verschillende wiskunde formules door elkaar heen je houvast geeft in de specifieke eigenschappen per formule. Ondanks dat het eenvoudiger lijkt om je te focussen op één probleem en hoe dit op te lossen via verschillende mogelijkheden blijkt het door elkaar heen weven van formules beter in het geheugen opgenomen te worden.

In biologie blijkt dat het leren van de karakteristieken van een bepaalde vogel oppervlakkiger geleerd wordt dan het leren van juist de verschillen in een hele populatie. Dit zorgt voor een veel diepere kennis.

In de kunst zijn de Nederlandse meesters beter te onthouden  door naar de verschillende tussen alle meesters te kijken dan alle kenmerken per meester stuk voor stuk te leren.

Je intuïtie vertelt je dat je voor het onder de knie krijgen van één formule of onderwerp je het beste kunt focussen op die formule of dat onderwerp. Je oefent en leest alle informatie behorende bij die ene formule of dat ene onderwerp. Lesboeken gaan veelal uit van één onderwerp per blok. Ze dragen dan verschillende voorbeelden aan hoe dit probleem op te lossen. Of hebben verschillende voorbeelden of uitwerkingen van één concept.

Het werkt beter wanneer je verschillende concepten door elkaar heen weeft. Snap je het ene concept in grote lijnen of zie je hoe een probleem in basis opgelost kan worden ga dan eens direct door naar andere problemen of onderwerpen. Het weven van verschillende concepten en onderwerpen voelt lastiger en gaat minder snel maar het blijkt dat kennis die op deze manier geleerd wordt vaster en beter in het geheugen opgeslagen wordt.

Extra tips

Gebruik verschillende leerstrategieën door elkaar

Lees, schrijf, teken, oefen, vertel in eigen woorden,  discussieer, leg uit aan anderen. Hoe meer je de te leren stof op verschillende manieren in je opneemt, hoe breder je je brein gebruikt, hoe beter het opgeslagen wordt.

Ontdek nieuwe lagen in de informatie

 • Verbind de nieuwe kennis aan kennis die je al hebt, zelfs als deze niet direct gerelateerd is.
 • Zoek naar metaforen of visualisaties van de te leren informatie. Wil je onthouden hoe warmtegeleiding werkt denk dan eens aan koude handen rond een warme kop chocolademelk.
 • Probeer tijdens het leren eens een vraagstuk te beantwoorden of een som op te lossen zonder dat je het antwoord weet.
 • Krijg inzicht in wat je wel en wat je niet weet door de stof eens in je eigen woorden uit te leggen aan anderen of door een proeftoets te doen.
 • Bedenk en gebruik ezelsbruggetjes. Wil je bijvoorbeeld de grachten van Amsterdam vanaf het centrum onthouden heb je (Linke) Piet Kocht Hoge Schoenen = (Lijnbaansgracht) Prinsengracht Keizersgracht Herengracht Singel.

Mooie wetenschap, een tentoonstelling in de British Library

Van 26 feb. tot 20 mei 2014 was er in de British Library de tentoonstelling Beautiful Science te zien. Van klassieke diagrammen (uit hun eigen collectie) tot hedendaagse digitale weergaves onderzocht deze tentoonstelling  hoe  data visualisatie bijdraagt aan nieuwe ontdekkingen en deze ontdekkingen succesvol communiceren.

Werken van deze tentoonstelling zijn bij Pinterest te bekijken Beautiful Science exhibition.

In de video van Nature hieronder onderzoekt curator Johanna Kieniewicz een paar mooie datavisualisaties uit verleden en heden.

De wetenschap van succesvol leren

Make it Stick

The Science of Successful Learning
Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel

Het is een waardevol boek voor een ieder geïnteresseerd in de effectiviteit van verschillende leerstrategieën.  Onderstaande beweringen komen voort uit decennia lang wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende leerstrategieën.  De auteurs hebben de beweringen de afgelopen jaren uitgebreid getest binnen scholen en andere onconventionele locaties.

 • Leren beklijft beter en zit meer in het langetermijngeheugen als het moeilijk is. Leren dat makkelijk gaat is als schrijven in het zand,  zo weer verdwenen door wind of zee.
 • We zijn slecht in het beoordelen ons leerproces. Het voelt niet productief als het leren moeilijk is en langzaam gaat. Daardoor zijn we geneigd de eenvoudigere leerstrategieën te volgen, ons niet bewust van het feit dat de resultaten hiervan veel meer tijdelijk zijn.
 • Het herlezen van teksten en ‘massale oefeningen’ van vaardigheden of kennis zijn de meest favoriete leerstrategieën van leerlingen maar zijn tevens de minst productieve. Met massaal oefenen wordt bedoeld het eenzijdige, in hoog tempo herhalen van datgene wat geleerd moet worden, het in een korte periode intensief leren vlak voor een examen. Herlezen en ‘massaal oefenen’ geeft het gevoel dat men de kennis bezit maar voor echte diepe langdurige kennisopbouw zijn deze strategieën waardeloos.
 • Het terughalen van kennis uit het geheugen is een betere strategie dan het versterken van je kennis door terug te lezen. Regelmatig oefenen is essentieel voor het versterken van kennis, het versterkt de route naar die kennis.
 • Het inbouwen van ruimte tussen het oefenen van taken of het leren van informatie maakt het terughalen van deze kennis lastiger. Daardoor versterkt de kennis en is ook binnen andere contexten veelzijdiger toe te passen.
 • Het proberen een oplossing te vinden voor een probleem voordat het antwoord gegeven wordt zorgt voor beter leren, zelfs als binnen het zoeken naar de juiste oplossing foute antwoorden gegeven worden.
 • Mensen gebruiken verschillende vormen van intelligentie (Gartner, Meervoudige Intelligentie: Visueel-ruimtelijk, Verbaal-linguïstisch, …) om te leren. Leren is effectiever als je je vaardigheden en vindingrijkheid breed inzet om ook andere vormen te gebruiken, wanneer je niet alleen je voorkeursstijl gebruikt maar ook de andere benaderingen uitprobeert.
 • Wanneer je bedreven bent in het extraheren van de onderliggende principes of “regels” die soorten problemen onderscheiden, ben je vaardiger in het ​​kiezen van de juiste oplossingen in onbekende situaties. Deze vaardigheid wordt beter verworven door verweven en gevarieerde oefeningen dan ‘massaal oefenen’.
 • In vrijwel alle gebieden van het leren, bouw je een betere beheersing op wanneer je testen/toetsen gebruikt als een instrument om te identificeren waar je nog hiaten in je kennis hebt.
 • Je geeft nieuw materiaal betekenis door het te reproduceren in je eigen woorden en het te verbinden met al bestaande kennis. Hoe meer je nieuwe kennis kunt koppelt aan bestaande kennis hoe sterker je deze nieuwe kennis verwerft. Hoe meer verbindingen je tussen nieuwe – bestaande kennis kunt leggen hoe sterker het inprenten ervan.
 • Het herlezen van tekst heeft drie nadelen: het is tijdrovend, de kennis wordt vooral in het kortetermijngeheugen opgeslagen, en het wekt een vals gevoel van vaardigheid omdat door de groeiende vertrouwdheid met de tekst je het gevoel krijgt het te beheersen.
 • Het is zinvol om teksten nog eens terug telezen als er al een bepaalde tijd is verstreken. Het in korte tijdspanne teruglezen van tekst heeft een te verwaarlozen voordeel bij andere manieren die minder tijdrovend zijn. Toch zijn op dit moment markeren, onderstrepen, en regelmatig doorlezen van notities en teksten de meest gebruikte studie strategieën.
 • Het beheersen van de tekst is niet hetzelfde als het beheersen van de ideeën erachter. Het herhaald lezen geeft de illusie van beheersing van de achterliggende ideeën. Het feit dat je de zinnen in een tekst kunt herhalen is geen indicatie dat je ze ook kunt beschrijven of toepassen. Er ontstaan ook geen verbindingen nieuwe kennis – bestaande kennis.

Het boek geeft voor alle genoemde punten herkenbare voorbeelden en links naar wetenschappelijk literatuur.

“To most of us, learning something “the hard way” implies wasted time and effort. Good teaching, we believe, should be creatively tailored to the different learning styles of students and should use strategies that make learning easier. Make It Stick turns fashionable ideas like these on their head. Drawing on recent discoveries in cognitive psychology and other disciplines, the authors offer concrete techniques for becoming more productive learners.

Memory plays a central role in our ability to carry out complex cognitive tasks, such as applying knowledge to problems never before encountered and drawing inferences from facts already known. New insights into how memory is encoded, consolidated, and later retrieved have led to a better understanding of how we learn. Grappling with the impediments that make learning challenging leads both to more complex mastery and better retention of what was learned.

Many common study habits and practice routines turn out to be counterproductive. Underlining and highlighting, rereading, cramming, and single-minded repetition of new skills create the illusion of mastery, but gains fade quickly. More complex and durable learning come from self-testing, introducing certain difficulties in practice, waiting to re-study new material until a little forgetting has set in, and interleaving the practice of one skill or topic with another. Speaking most urgently to students, teachers, trainers, and athletes, Make It Stick will appeal to all those interested in the challenge of lifelong learning and self-improvement.”

Bron: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674729018

Gerelateerde links

Drawing ideas: A hand-drawn approach for better design

Door de snelle ontwikkelingen in de veranderende maatschappij is er steeds meer ruimte voor innovatieve denkers die hun vernieuwende ideeën effectief kunnen overbrengen. Het vermogen om die ideeën niet alleen in tekst maar ook in beeld goed te kunnen communiceren zal binnen onze visuele maatschappij steeds meer een onmisbare vaardigheid worden.

DRAWING IDEAS: A Hand-Drawn Approach for Better Design -een boek van Mark Baskinger en William Bardel-  biedt een basis voor het denken, het redeneren, het visueel onderzoeken en het communiceren van ideeën die kunnen leiden tot nieuwe producten en diensten.

Het boek bestaat uit vijf delen:

 1. Schetsen + de grondbeginselen van het tekenen.
 2. Een bootcamp tekenen.
 3. Tekenen om je ideeën voor jezelf te verhelderen.
 4. Tekenen om je ideeën aan anderen uit te leggen.
 5. Tekenen om een visueel verhaal te vertellen.

Het boek is zeker een aanrader voor hen die zich in deze vaardigheid willen  bekwamen. Of je nu beginneling bent of een ervaren schetser,  het boek biedt voor iedereen wel een leerlijn.

Mijksenaar 25 jaar functioneel ontwerpen

Op woensdag 2 november 2011 werd door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een uniek evenement georganiseerd rond het 25-jarig bestaan van Mijksenaar bv. Op deze middag werden twee bijzondere initiatieven gevierd:

 • Overdracht van de kaarten uit de grafische collectie van de Stichting Paul Mijksenaar
 • Uitreiking van de Paul Mijksenaar Design for Function Award 2011

Een korte impressie:

Mijksenaar 25 jaar functioneel ontwerpen from Mijksenaar on Vimeo.

Paul Mijksenaar (1944) is een Nederlandse ontwerper van visuele informatie, in 1986 oprichter en sindsdien directeur van het information design consultancybureau Mijksenaar, en van 1992 tot 2007 professor Vormgeving Visuele Informatie aan de TU Delft faculteit Industrieel Ontwerpen.

Mijksenaar is gespecialiseerd in het ontwerp van complexe informatie interfaces, zoals bewegwijzeringssystemen voor luchthavens en stations. Hij schreef en illustreerde meerdere boeken, waaronder: Visual Function: A Brief Introduction to Information Design, Princeton Architectural Press 1997, en Open Here: The Art of Visual Instruction, met Piet Westendorp, Thames and Hudson 1999. Hij werkte ook mee aan de door Steven Spielberg geregisseerde film The Terminal uit 2004.

Hij is de ontwerper van de richtingsborden die al enige jaren (en nu, peildatum 2007) op Schiphol worden gebruikt. Opmerkelijk details: belangrijke benamingen worden weer met een hoofdletter geschreven (na jarenlang met een ‘kleine’ letter), en de pieren A en B bestaan niet meer op Schiphol sinds Mijksenaar zijn ontwerp invoerde. De reden was dat deze letters, uitgesproken in het Nederlands, verwarring veroorzaakten met de Engelse uitspraak ervan die geïnterpreteerd kan worden als E en D.

Mijksenaar schreef enige malen (in ongeveer 2005) in het M Magazine van het NRC Handelsblad over veel voorkomende problemen in het dagelijks gebruik van de meest uiteenlopende dingen van verkeersbord tot deurkruk in zijn column ‘Mijks Repairshop’, waar hij eveneens de oplossing voor het probleem aandroeg.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Mijksenaar

Gerelateerde informatie

Een interactieve tijdslijn met een overzicht van de protesten in het Midden-Oosten

Het is even zoeken hoe de navigatie van de interactieve tijdslijn werkt maar dan werkt het best prettig. Vooral de link naar  gekoppelde  artikelen maakt het een waardevolle lijmlaag voor het ontsluiten van gerelateerde berichten op de site van de Guardian.  Eenmaal naar een artikel gesprongen is navigatie alleen nog te bereiken via de terug knop van de browser.

Onze gestaag afnemende variëteit van voedsel

Families dikken in, unieke eigenschappen verdwijnen, de ‘supermarkt-soorten’ gaan overheersen.
Dit wordt helder gevisualiseerd in een infographic ontwikkeld door John Tomano.
Vooral zijn keuze voor de boom-structuur versterkt het verhaal.

 

Bron National Geographic: Food Ark

Washington Monthly: ‘The Information Sage’

© Illustrated by Merchant for the Brunswick Review

Joshua Yaffa van de Washington Monthly heeft een prachtig artikel geschreven over Edward Tufte, de man die data en informatie visualisatie naar een hoger niveau heeft gebracht. Zijn boeken, in eigen beheer uitgegeven, zijn zowel qua inhoud als qua vorm ware parels in de rij van visualisatie boeken. Het artikel verhaald over wapenfeiten, over hoogte- en dieptepunten in zijn bloeiende carrière en over zijn doorzettingsvermogen (hij nam een extra hypotheek op zijn huis om zijn eerste boek te publiceren) om zijn passie te promoten. Een artikel waard om te lezen!

One day in the spring of 2009, Edward Tufte, the statistician and graphic design theorist, took the train from his home in Cheshire, Connecticut, to Washington, D.C., for a meeting with a few members of the Obama administration. A few weeks earlier, he had received a phone call from Earl Devaney, a former inspector general in the Department of the Interior, who is best known for leading that agency’s investigation of the lobbyist Jack Abramoff. Devaney had recently been appointed head of the Recovery Act Accountability and Transparency Board, the body created by the Obama administration to keep track of the $780 billion in federal stimulus money that has spread out across the country

Lees verder op de site van de Washington Monthy >