Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

Main

January 30, 2008

ISOTYPE, een paar links

Isotype (pictograms) Wikipedia
ISOTYPE INSTITUTE
Otto Neurath: Wikipedia | Bildersprache
Information Design: Emergence of a New Profession. Robert E. Horn.

January 16, 2008

Hebben ideeën toekomst?

folio_ideas.jpg Wanneer we niet voorzichtig omgaan met de verworven vrijheden van het internet kunnen we terecht komen in een funest netwerk van regels en verplichtingen die alle creativiteit in de kiem zal smoren. Aldus professor in de rechten aan de Stanford universiteit Lawrence Lessing. Terwijl de beginjaren van het internet zich kenmerkte door een ongebreidelde creativiteit waardoor er veel nieuwe ideeën zichtbaar werden is er daarna een tegenbeweging van activiteiten losgebarsten die hier regels voor probeerden en nog steeds proberen te ontwikkelen.

Lawrence Lessing heeft hier het boek The Future of Ideas over geschreven welke sinds kort gratis gedownload (PDF | 1,2 Mb. | 368p.) kan worden.

Links
Lessing 2.0
• The Future of Ideas: uitreksel | over het boek.

January 14, 2008

Alle Kennis van de Wereld

Paul Otlet
Traité de documentation (1934).
Le Livre sur le livre.

Objecten als documenten.

Alex Wright heeft een video gemaakt van Otlets ideeën over een mogelijke voorloper van de computer.

Andere links
Alle Kennis van de Wereld (Biography of Paul Otlet) (1998)
Forgotten Forefather: Paul Otlet. Alex Wright. 2003/11/10.
Union of International Associations -- Virtual Organization. Paul Otlet's 100-year Hypertext Conundrum? (The secret history of hypertext).

December 23, 2007

Kennisgebieden visualiseren

Hoe kun je nou weten wie welke kennis bezit? Bijvoorbeeld doordat mensen kennis omzetten in informatie. Een onderzoek van Katy Börner, Chaomei Chen en Kevin W. Boyack geeft inzicht in hoe dit visueel zou kunnen worden weergegeven.

Visualizing knowledge domains (p 179-255) (PDF)
Katy Börner, Chaomei Chen, Kevin W. Boyack
Published Online: Jan 31 2005 8:04AM
DOI: 10.1002/aris.1440370106

figure5.jpg

A landscape view of the ACA map displayed in Figure 4. The height of a citation bar indicates the number of citations for the correspondent author. The spectrum of colors on each citation shows the time when citations were made. Authors with more than 50 citations are displayed with semi-transparent labels.

figure8.jpg

A close-up view of a few clusters along the main artery in the DCA map. The height of a bar represents the number of citations to a publication. Labels indicate articles in clusters, for example, Small73 for an article of Small in 1973. Multiple publications within the same year are not distinguished at this level. For example, Small73 includes all Small's publications in 1973.


Een ander voorbeeld heb ik op bestiario.org gevonden. Ik kan geen spaans lezen maar ik interpreteer het als een soort matrix waar je op kennisgebied zoals digitaal, audiovisueel kunt filteren. Klikkend op een persoon krijg je meer informatie over deze persoon.

bestiario.gif

Check ook eens Commetrix.

Commetrix is a Dynamic Network Visualization and Analysis Software that supports Community Moderators, Members, and Network Researchers. It provides an easy exploratory yet comprehensive access to network data and allows for:

- Extracting virtual communities in electronic communication networks
- Visualizing dynamic network lifecycles, properties, and structures
- Creating rich expert network maps from communication logs
- Searching, filtering, navigating social corpora, like e-mail, discussions
- Understanding and utilizing your social networks
- Trace dissemination of topics or properties through the network
- Extendable to all sources of network data

keywordpicture.png

Clusterednetwork3d-view2.png

June 1, 2007

A must see

VIDEO: Steve Jobs and Bill Gates Highlight Reel

January 18, 2007

Eindelijk richtlijnen

Op 30 juni 2006 heeft de Ministerraad het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites vastgesteld. In de bijlage van het Besluit is aangegeven aan welke eisen nieuwe websites van de rijksoverheid bij oplevering dienen te voldoen. Deze eisen zijn gelijk aan alle huidige Webrichtlijnen, aangevuld met de eis

Bouw een website volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) van het W3C.

Meer informatie: Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites. Met wederom een prachtige introductietekst:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Overwegende dat de Tweede Kamer bij motie van de leden Aasted-Madsen en Fierens d.d. 26 april 2006 (Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 88) de wens heeft uitgesproken, dat overheidswebsites toegankelijk dienen te zijn voor alle burgers; Overwegende dat het wenselijk is dat de rijksoverheid voor deze toegankelijkheid aansluit bij de hiervoor internationaal ontwikkelde richtlijnen zoals geformuleerd door het Internationale World Wide Web Consortium (W3C); Overwegende dat voor de praktische toepassing van deze internationale richtlijnen de Nederlandse webrichtlijnen zijn ontwikkeld; Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

maar het komt er eigenlijk op neer dat;

Het internet is een belangrijk kanaal om informatie en diensten aan te bieden. Internet biedt tal van mogelijkheden om informatievoorziening, communicatie en dienstverlening niet alleen beter, maar ook effectiever en efficiënter te organiseren. Dit is niet louter een geldkwestie; ook de mate waarin iedereen gebruik kan maken van de informatie en diensten speelt daarbij een belangrijke rol. De kernwoorden zijn toegankelijkheid en bouwkwaliteit.

Lees verder op http://webrichtlijnen.overheid.nl/

A little fun

iPhone.jpg

iPhone "for the suckers that can't wait" van MacOSX.nl
© http://readymech.com/


September 28, 2006

Effe spieken...

Handige links:

Een alfabetische woordenlijst met leidraad van de Nederlandse taalunie.

Alles over Nederlands op de site Taalunieversum.

Nederlandse woorden: http://www.nederlandsewoorden.nl/

Het online woordenboek "Van Dale Hedendaags Nederlands"

Zoek een antoniem in woordenboek.nl

Zoek een synoniem in woordenboek.nl.
Een synoniem van een woord kun je ook vinden op de site van Interglot. Kies voor zowel de bron- als de bestemmingstaal Nederlands. Vul een woord in en klik op de button 'Glot!'.

Zoek je er nog meer kijk dan eens op de site onder de optie Links van Dutchgrammar.com

September 25, 2006

Zicht op de toekomst

imagingtheinternet.jpg

Pew Internet & American Life Project en de Elon University hebben onderzoek verricht naar de toekomst van het internet. Conclusies:

• A low-cost global network will be thriving and creating new opportunities in a “flattening” world.

• Humans will remain in charge of technology, even as more activity is automated and “smart agents” proliferate. However, a significant 42% of survey respondents were pessimistic about humans’ ability to control the technology in the future. This significant majority agreed that dangers and dependencies will grow beyond our ability to stay in charge of technology. This was one of the major surprises in the survey.

• Virtual reality will be compelling enough to enhance worker productivity and also spawn new addiction problems.

• Tech “refuseniks” will emerge as a cultural group characterized by their choice to live off the network. Some will do this as a benign way to limit information overload, while others will commit acts of violence and terror against technology-inspired change.

• People will wittingly and unwittingly disclose more about themselves, gaining some benefits in the process even as they lose some privacy.

• English will be a universal language of global communications, but other languages will not be displaced. Indeed, many felt other languages such as Mandarin, would grow in prominence.

Bron: Press Releases. Short summaries of our research reports and other project news.

Alle resultaten van het onderzoek, inclusief prikkelende quotes van honderden deelnemers met korte bibliografieën van enkele van deze deelnemers staan online op een speciaal hiervoor opgerichte website http://www.imaginingtheinternet.org.

Het volledige rapport 'Future of the internet' is gratis te downloaden.

GO GO GO!

En vorm je eigen mening.
• Hoe denk jij dat het internet zich zal ontwikkelen?
• En heeft dit gevolgen voor het vakgebied van een informatie manager?

Reageren kan ook op http://www.elon.edu/predictions/ShareYourPrediction.aspx

September 22, 2006

Informatie delen

creativecommons.gif
© copyrights afbeelding Creative Commons

Dankzij de opkomst van het internet is het delen van informatie sterk vereenvoudigd. Het is makkelijk om afbeeldingen, teksten of videofragmenten van websites te downloaden en te hergebruiken. Toch moet je je dan elke keer de vraag stellen of dit zomaar mag. Iemand heeft tijd en geld gestoken in het publiceren van deze informatie. Het is in onze huidge maatschappij (nog) geen gemeengoed om informatie betaalbaar of zelfs gratis te delen. Toch is dat langzamerhand aan het veranderen. OpenSource software krijgt een steeds breder draagvlak, mensen delen steeds vaker kennis via een eigen website of een blog, foto's worden gedeeld in binnen bijvoorbeeld Flickr. Om ervoor te zorgen dat mensen die publiceren (of het nu tekst, beeld of geluid is) onder hun eiegn voorwaarden kunnen publiceren is er in 2001 de Creative Commons opgericht. Deze organisatie heeft een aantal copyright licenties voor algemeen gebruik gepubliceerd die iedereen kan gebruiken. Creative commons zegt hierover

Creative Commons has developed a Web application that helps people dedicate their creative works to the public domain — or retain their copyright while licensing them as free for certain uses, on certain conditions. Unlike the GNU GPL, Creative Commons licenses are not designed for software, but rather for other kinds of creative works: websites, scholarship, music, film, photography, literature, courseware, etc. We hope to build upon and complement the work of others who have created public licenses for a variety of creative works. Our aim is not only to increase the sum of raw source material online, but also to make access to that material cheaper and easier. To this end, we have also developed metadata that can be used to associate creative works with their public domain or license status in a machine-readable way. We hope this will enable people to use our search application and other online applications to find, for example, photographs that are free to use provided that the original photographer is credited, or songs that may be copied, distributed, or sampled with no restrictions whatsoever. We hope that the ease of use fostered by machine- readable licenses will further reduce barriers to creativity.

Op hun website kun je meer lezen over het publiceren en vinden van teksten, afbeeldingen, video, geluid en lesmateriaal.

Links
Direct naar 'vinden van informatie': http://search.creativecommons.org/
Direct naar 'publiceren van informatie': http://creativecommons.org/license/

July 31, 2006

Mikons, just for fun

mikons.gif

Het is vakantie, ik ga er even tussenuit. Als je toch wat wilt doen ga naar Mikons en maak je eigen icoon!

July 26, 2006

Everyware. The dawning age of ubiquitous computing.

adam_greenfield.jpg "The age of ubiquitous computing is here: a computing without computers, where information processing has diffused into everyday life, and virtually disappeared from view. What does this mean to those of us who will be encountering it? How will it transform our lives? And how will we learn to make wise decisions about something so hard to see?" Adam Greenfield in Everyware.

An active space for information exchange

Why can't architecture grow with us? Digital technology, and the mechanics that allow spaces to be kinetic, should be embedded in the physical architecture we live in. The form of Architecture should not be predetermined, instead Architecture should play a more active role in suggesting new ways for its inhabitants to use space based on real time information exchanges. Recently, technological advancements have been made in robotic fields that look at new ways of designing systems to be more interactive. We should employ this way of thinking when we design the relationships of the parts that make up interactive space. Spaces should be constructed of parts that have the ability to communicate with one another and constantly reshape our experience. Robert Miles Kemp SCI-Arc Thesis 2006

July 25, 2006

Stencils for Omnigraffle

40.gif Als ontwerper van websites gebruik ik Omnigraffle ("The premier diagramming application for Mac OS X just got a whole lot better.") vaak om pagina's, sitemaps, formulieren, informatiestromen en dergelijke te ontwerpen.


When you need a clear understanding of how tasks, activities, and processes are carried out, OmniGraffle can help you produce amazing-looking diagrams that communicate information far better than words - and if you're just looking to make a poster for your Sunday garage sale, it's perfect for that too.

Dankzij Infodesign heb ik een nieuwe bron voor stencils gevonden! Graffeltopia.

July 24, 2006

Approaches to classification in publishing and knowledge management

CLASSIFICATION OF KNOWLEDGE, and of the objects which contain it such as books and journals, has a long history, but is also a hot topic in the modern world of electronic collections and the World Wide Web. Indeed Tim Berners-Lee argues that the building of ontologies and software agents that can deal with them is central to the vision of the Semantic Web.

EPSG: Panel discussion — London, 20 June 2006

July 21, 2006

Wiki beste kennistool voor bedrijven?

We weten allemaal wat de beste plek en het beste moment is om erachter te komen wat er speelt in de organisatie. Dat is bij het koffieapparaat en tijdens de lunch. Kennisdeling vindt hier organisch plaats. Maar je kunt niet met iedereen lunchen en na 10 koppen koffie op een dag maak je geen gang meer naar de automaat. Daarom hebben organisaties formele en informele (ICT-)systemen om deze kennisdeling te bewerkstelligen. Lees artikel | lees ook de reakties!

July 7, 2006

Mnemomap, een nieuwe manier van zoeken

Ik heb er te kort mee gespeeld om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ga vooral zelf eens Mnemomap proberen, een andere manier van zoeken op het internet. 'Mnemomap is a new way to search the internet. It combines technologies of social networking, search engines and other data sources to help you formulate search queries and find really relevant information.' Vergeet niet dat ze in alpha status ziten wat betekent dat ze eigenlijk nog aan het ontwikkelen zijn. En dus graag input van de gebruiker willen hebben.

May 28, 2006

TechWatch: Technology and Standards Watch

Voor een ieder die maar enigzins geïnteresseerd is in ontwikkelingen in informatie en communicatie technologieën is deze site een aanrader. Of zoals ze zelf zeggen: "Technology and Standards Watch helps keep track of developments in information and communication technologies that might have high impact on the core business of Further and Higher education in five to ten years' time. It commissions reports on specific technologies and provides many links from this site to technology resources elsewhere on the Web." TechWatch: Home

May 27, 2006

Platform: miljarden voor kennis

VOLKSKRANT - Het komende kabinet moet volgens het Innovatieplatform jaarlijks veel meer geld in de kennis-economie steken. In 2008 moet het budget verdubbeld zijn tot drie miljard euro extra, oplopend tot zeker zes miljard in 2011. Zo schaart Nederland zich in de top van innovatieve economieën. Lees verder.

Sensibiliseren, informeren en inspireren

mediamorgen.jpg De VRT Vlaanderen start een mediaweek met als thema 'Media Morgen'. Ze willen hiermee zoals ze zelf zeggen 'sensibiliseren, informeren en inspireren'. Om een optimaal bereik te hebben, hebben ze gekozen voor een crossmediale aanpak. Tijdens de week van 29 mei tot en met 4 juni zullen alle belgische radio- en tv-netten aandacht besteden aan nieuwe media en de rol van de openbare omroep in de digitale toekomst.

Op de bijbehorende website staat heel wat nuttige informatie over nieuwe media en digitale toepassingen.

Links

TV Programma's

  • Maandag 29 mei. Documentaire: De grote explosie. Op welke manier en met welke middelen zou vandaag de verslaggeving van het Heizeldrama van 1985 gebeuren?
  • Woensdag 31 mei. Film: Bamboozled - Spike Lee. De zwarte televisieproducent Pierre Delacroix moet een succesvolle 'zwarte' TV-show maken of hij wordt ontslagen. Delacroix ontwerpt als grap de 'Minstrel show'.
  • Zondag 4 juni. Spraakmakers: Greg Dyke. Goedele Devroy praat met Greg Dyke. Greg Dyke is voormalig algemeen directeur van de BBC en lanceerde de Britse openbare omroep in het digitale tijdperk.
  • Zondag 4 juni. Media Morgen: de grote zap voorwaarts. Een interactieve liveshow over het huidige en toekomstige mediagebruik van de Vlaming.

May 21, 2006

Freedom of Information Publication Scheme

The British Library

The British Library is the national library of the United Kingdom and one of the world’s greatest libraries. The collections include more than 150 million items, in over 400 languages, to which three million new items are added every year. We house books, magazines, manuscripts, maps, music scores, newspapers, patents, databases, philatelic items, prints and drawings and sound recordings.

The Freedom of Information Act

foilogo.gif The Freedom of Information Act 2000 received Royal Assent on 30 November 2000. It gives a general right of access to all types of recorded information held by public authorities and places obligations on public authorities to disclose information, subject to a range of exemptions. In common with other public bodies, the Library is required to implement the Act fully from January 2005.

Access rights came into force on 1 January 2005, enabling anyone to make a request for information, although the request must be in writing (letter, fax or email). The Act gives applicants two related rights:

  • The right to be told whether the information exists
  • The right to receive the information within 20 working days, where possible in the manner requested

In some cases, where information is exempt from disclosure, the Library is required to consider whether the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosure.

Continue reading this article at The British Library.

Links

May 8, 2006

Science in the web age: The real death of print

Despite clashes with publishers over copyright, Google's plan to make millions of books available online is turning the tide for efforts to digitize the world's literature. Andreas von Bubnoff tracks the demise of the printed page. Science in the web age: The real death of print.

May 1, 2006

2020 – Future of Computing

In the last two decades advances in computing technology, from processing speed to network capacity and the internet, have revolutionized the way scientists work. From sequencing genomes to monitoring the Earth's climate, many recent scientific advances would not have been possible without a parallel increase in computing power - and with revolutionary technologies such as the quantum computer edging towards reality, what will the relationship between computing and science bring us over the next 15 years? Visit Nature, international weekly journal of science.

April 3, 2006

Informatie en organisatie

February 6, 2006

Information aesthetics

This weblog explores the symbiotic relationship between creative design and the field of information visualization, in an emergent multidisciplinary field what could be coined as 'creative information visualization'.

December 15, 2005

Beroepsethiek en informatie

  • Netkwesties.nl Magazine over maatschappij en internet.
  • Media Awareness Network: Ever since Gutenberg invented the printing press, people have argued about the impact of media on society. The section Media Issues examines some of the current issues in the debate.
  • Freedom and responsibilty. Representative on freedom of the media. Yearbook 2004 (Download PDF)

December 13, 2005

Design

Informatie management

November 15, 2005

Informatie- en mediarecht

October 12, 2005

Usability & user-centered design

October 10, 2005

Onderzoeksvaardigheden

October 1, 2005

Hogeschool van Amsterdam