Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« "Try a different keyword" | Main | Informatie recyclen »

Effe spieken...

Handige links:

Een alfabetische woordenlijst met leidraad van de Nederlandse taalunie.

Alles over Nederlands op de site Taalunieversum.

Nederlandse woorden: http://www.nederlandsewoorden.nl/

Het online woordenboek "Van Dale Hedendaags Nederlands"

Zoek een antoniem in woordenboek.nl

Zoek een synoniem in woordenboek.nl.
Een synoniem van een woord kun je ook vinden op de site van Interglot. Kies voor zowel de bron- als de bestemmingstaal Nederlands. Vul een woord in en klik op de button 'Glot!'.

Zoek je er nog meer kijk dan eens op de site onder de optie Links van Dutchgrammar.com

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.latebytes.nl/mt/mt-tb.cgi/123