Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« Sensibiliseren, informeren en inspireren | Main | Een alternatieve manier om tekst te bekijken »

Platform: miljarden voor kennis

VOLKSKRANT - Het komende kabinet moet volgens het Innovatieplatform jaarlijks veel meer geld in de kennis-economie steken. In 2008 moet het budget verdubbeld zijn tot drie miljard euro extra, oplopend tot zeker zes miljard in 2011. Zo schaart Nederland zich in de top van innovatieve economieën. Lees verder.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.latebytes.nl/mt/mt-tb.cgi/84