Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

Main

September 22, 2006

Informatie delen

creativecommons.gif
© copyrights afbeelding Creative Commons

Dankzij de opkomst van het internet is het delen van informatie sterk vereenvoudigd. Het is makkelijk om afbeeldingen, teksten of videofragmenten van websites te downloaden en te hergebruiken. Toch moet je je dan elke keer de vraag stellen of dit zomaar mag. Iemand heeft tijd en geld gestoken in het publiceren van deze informatie. Het is in onze huidge maatschappij (nog) geen gemeengoed om informatie betaalbaar of zelfs gratis te delen. Toch is dat langzamerhand aan het veranderen. OpenSource software krijgt een steeds breder draagvlak, mensen delen steeds vaker kennis via een eigen website of een blog, foto's worden gedeeld in binnen bijvoorbeeld Flickr. Om ervoor te zorgen dat mensen die publiceren (of het nu tekst, beeld of geluid is) onder hun eiegn voorwaarden kunnen publiceren is er in 2001 de Creative Commons opgericht. Deze organisatie heeft een aantal copyright licenties voor algemeen gebruik gepubliceerd die iedereen kan gebruiken. Creative commons zegt hierover

Creative Commons has developed a Web application that helps people dedicate their creative works to the public domain — or retain their copyright while licensing them as free for certain uses, on certain conditions. Unlike the GNU GPL, Creative Commons licenses are not designed for software, but rather for other kinds of creative works: websites, scholarship, music, film, photography, literature, courseware, etc. We hope to build upon and complement the work of others who have created public licenses for a variety of creative works. Our aim is not only to increase the sum of raw source material online, but also to make access to that material cheaper and easier. To this end, we have also developed metadata that can be used to associate creative works with their public domain or license status in a machine-readable way. We hope this will enable people to use our search application and other online applications to find, for example, photographs that are free to use provided that the original photographer is credited, or songs that may be copied, distributed, or sampled with no restrictions whatsoever. We hope that the ease of use fostered by machine- readable licenses will further reduce barriers to creativity.

Op hun website kun je meer lezen over het publiceren en vinden van teksten, afbeeldingen, video, geluid en lesmateriaal.

Links
Direct naar 'vinden van informatie': http://search.creativecommons.org/
Direct naar 'publiceren van informatie': http://creativecommons.org/license/

March 21, 2006

De-google-ify: how to protect your privacy when using Google

Google is hot in the netherlands. It's mostly coming down to privacy. So besides absorbing the unilateral news I searched for information on my own computer.

What is Google doing on my computer? How deep are they digging into my system? So I opened Firefox. A favorite browser of mine because of it's privacy protection. The way to collect user-specific information (amongst others) is by using HTTP cookies. So I started looking for the Google cookie.

My step-by-step plan:
1. Starting up Firefox, delete all cookies (Firefox > Preferences... > Privacy > Cookies > Clear all Cookies).
2. I quit the application (after checking that all cookies were deleted).
3. Started it up with an blank homepage.
4. Checked the cookies and there it was. Only one cookie! From Google. Without surfing, without visiting a site.

What could be responsible for placing that cookie there?
In the right top of the browserwindow there is a Google search option. It's default installed! Not when I surf to a site. No without my knowledge the cookie is there all the time.

Afbeelding 1.png

My solution for the time being, at least untill I find out more about my privacy protection:
1. Start up Firefox, delete all cookies (Firefox > Preferences... > Privacy > Cookies.
2. Click button 'Exceptions'.

Afbeelding 2.png

3. Add in field 'Address of website' the IP number of the Google homepage 66.249.93.99. Add google.com, google.nl or others.

Afbeelding 3.png

ATTENTION: Google owns the NetRange 66.249.64.0 through 66.249.95.255. So it's not watertight, they can't all be blocked. But it was fun to watch the result. No cookies from Google on my computer. At least for now...

Besides the cookies I think there's another matter of attention. They provide so many services that even using a few of them can give them the opportunity to collect information about me. The treath is in connecting all that data together. But that's a comprehensive threath. When connecting my digital shoppingbonuspoints to my digital medical file someone can find out about my habits. Because I buy so many fat food my changes for a heartattack a severe. That's why my healthinsurancecompany is raising my contributions...

Links:
GoogleWatch, a site about Google's monopoly, algorithms, and privacy policies.
Google Privacy Policy. October 14, 2005
The world according to Google. By Charles Miller. A BBC Money Programme

March 19, 2006

Mogen werkgevers de elektronische post van hun werknemers inzien?

Het controleren van de inhoud van een email bericht valt onder het gebied van het recht op privacy. Het recht op privacy behoort een van onze meest elementaire rechten. Het is opgenomen in de Europese rechten van de mens en in de nederlandse grondwet. Deze recht tot privacy is geplaatst in de context van een persoonlijke levenssfeer. Maar hoe zit het met de privacy in de werksfeer met alle nieuwe vormen van communicatie?

Iedere werknemer heeft als het goed is een arbeidscontract waarin de rechten en plichten waar men zich als werknemer aan moet houden worden genoemd. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een rapport uitgegeven waarin richtlijnen staan voor waar zowel werkgever als werknemer wat aan heeft over goed werken in een netwerken. Dit kan onderdeel uitmaken van het contract. Werkgevers hebben behoefte om het voorheen vrijblijvende gebruik van e-mail en internet in goede banen te leiden. Daarvoor staan in dit rapport gedragscodes en gebruiksregels opgesteld, die ook middels controle worden gehandhaafd. http://www.cbpweb.nl/documenten/av_21_Goed_werken_in_netwerken.stm

Het CPB heeft in het verlengde van dit rapport een raamregeling voor e-mail en internetgebruik ontwikkeld met behulp waarvan werkgever en werknemer een duidelijke afspraak kunnen maken wat wel en wat niet is toegestaan binnen een bedrijf. Een bedrijf kan duidelijk omschrijven wat de rechten en de plichten zijn van een werknemer. Een werknemer stemt door middel van het zetten van zijn handtekening in met deze afspraken. Een van de punten in dit rapport gaat bijvoorbeeld over de vraag of je privé email via de infrastructuur van de werkgever mag versturen. Ook hier zijn dus duidelijke afspraken over te maken.

Het is dus heel goed mogelijk om rekening te houden met de privacy van de werknemer. Vooral als een bedrijf gebruik maakt van een dergelijke raamovereenkomst. Overtreedt een werknemer deze regels heeft een werkgever het recht om te controlen. Als er van te voren duidelijke afspraken zijn gemaakt wat er in welke omstandigheden wanneer gecontroleerd gaat worden is er niet meer echt sprake van privacy. De werknemer weet waar hij aan toe is en controle vindt in alle openbaarheid plaats. Hij of zij kan er zeer eenvoudig voor zorgen dat mail waarvan ze niet willen dat deze gecontroleerd wordt niet in de workflow die gecontroleerd wordt is opgenomen.

Alles op een rij gezet denk ik dat een werkgever zowel de inhoud van een email onder bepaalde omstandigheden en rekening houdend met de gestelde voorwaarden (welke duidelijk bekend zijn bij werknemer!) mag controleren. Daarbij is er nog een onderscheidt te maken tussen interne of externe email en privé of zakelijke email.

November 26, 2005

Anonimiteit op internet aan banden

Internetaanbieders moeten voortaan ook NAW-gegevens van klanten afstaan als hun daad onrechtmatig 'zou kunnen zijn'. Deze uitspraak van de Hoge Raad vanmorgen is koren op de molen van de Stichting Brein tegen muziek-uploaders. Lees verder op de site van Netkwesties »

Webtic, het bedrijf waarbinnen ik samenwerk met anderen, biedt ook hosting aan. Concreet betekent dit dat we indien het "voldoende aannemelijk” is dat een uiting van een opdrachtgever op een van onze servers onmiskenbaar onrechtmatig “zou kunnen zijn” en de persoon of instantie die zich hierdoor benadeeld voelt ons om de persoonsgegevens van de opdrachtgever kan en mag vragen. Maar wat is nu onmiskenbaar onrechtmatig? Hoe kun je als bedrijf nu rechtertje gaan spelen? Dat is toch schier onmogelijk...

Dit dilemma is door Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat gespecialiseerd in internetrecht, goed onder woorden gebracht. ‘Dit maakt het leven van een provider er niet eenvoudig op. Door van een aanbieder te eisen dat hij beoordeelt of een uiting onrechtmatig kán zijn, komt hij op de stoel van de rechter te zitten’. Alberdingk Thijm vreest dat providers sneller omstreden websites zullen censureren. Lees verder bij Solv, advocatenkantoor gespecialiseerd in technologie, media en communicatie »

November 24, 2005

Nederlandse Creative Commons Licenties Online

Creative Commons is een succesvol Amerikaans initiatief om de verspreiding van auteursrechtelijk beschermde literatuur, fotografie, muziek, film en wetenschappelijk werk via het Internet zoveel mogelijk te stimuleren zonder dat inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt. Auteurs kunnen door middel van een Creative Commons licentie precies aangeven welk gebruik vrij is en welke gebruiksvormen niet zijn toegestaan. Het IViR heeft in samenwerking met De Waag Society en Nederland Kennisland Nederlandse versies van de CC licentie ontworpen. De licenties zijn (uiteraard gratis) online beschikbaar op http://creativecommons.org/license/.

Zie voor achtergronden en toekomstige activiteiten in Nederland: www.creativecommons.nl. Courtesy of IViR.

November 15, 2005

Informatie- en mediarecht

November 2, 2005

Het nieuwe informatierecht

informatierecht_boek.gif

By Christiaan Alberdingh Thijm
Uitgever Academic Service
Jaar 2004
Blz 218

Het boek bij managementboek.nl
Het boek bij Bol.com

October 12, 2005

Het nieuwe informatierecht

Het internet heeft ervoor gezorgd dat er in hoog tempo nieuwe regels zijn gekomen met betrekking tot de bescherming van informatie en de vrijheid van meningsuitingen. Waar liggen de grenzen? Is het strafbaar om een hvasucks.nl website op te richten? Mag je in Nederland een reclame nieuwsbrief ongevraagd rondmailen? Kan een provider verantwoordelijk worden gehouden voor uitingen van klanten via hun eigen website en gehost op een server van deze provider ? Behandeld zijn in hoog tempo de juridische aspecten van spam, peer-to-peer software, domeinnamen, ongeoorloofde uitingen, hyperlinks, zoekmachines en internet service providers. Tijdens de lessen is onderzocht of de regels die offline gelden, online goed toepasbaar zijn, en vice versa. Docent: is Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat bij Solv.

Een interressante website is die van de IViR, het Instituut voor Informatierecht.