Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« Een paar zoekmachines op een rij | Main | Anonimiteit op internet aan banden »

Nederlandse Creative Commons Licenties Online

Creative Commons is een succesvol Amerikaans initiatief om de verspreiding van auteursrechtelijk beschermde literatuur, fotografie, muziek, film en wetenschappelijk werk via het Internet zoveel mogelijk te stimuleren zonder dat inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt. Auteurs kunnen door middel van een Creative Commons licentie precies aangeven welk gebruik vrij is en welke gebruiksvormen niet zijn toegestaan. Het IViR heeft in samenwerking met De Waag Society en Nederland Kennisland Nederlandse versies van de CC licentie ontworpen. De licenties zijn (uiteraard gratis) online beschikbaar op http://creativecommons.org/license/.

Zie voor achtergronden en toekomstige activiteiten in Nederland: www.creativecommons.nl. Courtesy of IViR.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.latebytes.nl/mt/mt-tb.cgi/15