Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

Main

July 27, 2006

Wat is een trackback?

Een TrackBack is een soort peer-to-peer communicatie systeem dat is ontwikkeld om een update bericht van een website naar een andere website te versturen middels een TrackBack ping. Deze ping is niets anders dan een klein bericht dat verstuurd wordt van de ene webserver naar de andere. Trackbacks worden vooral gebruikt door bloggers om te laten zien dat men in een bericht op de eigen blog reageert op een bericht van een andere blog. Doordat de reaktie op de eigen blog geplaatst wordt houd je de controle over je eigen informatie. Dit is bij een reaktie direct gepost op een externe blog niet het geval.

Meert informatie
Wikipedia, TrackBack
MovableType, A Beginner's Guide to TrackBack

December 7, 2005

Trunceren

Het vervangen van een (of nul) of meer tekens in een woord of getal door een joker ('wildcard'). Voorbeeld: psych*. Zoekmachine zoekt dan op psyche, psychiater, psychiatrie, psycholoog etcetera. De tekens die voor trunceren gebruikt worden verschillen per database. Veelgebruikt: *, ?, %, #.

November 21, 2005

Classificatie

Een classificatie is een indeling van verschijnselen, objecten of processen in groepen op grond van overeenkomende of aanverwante eigenschappen. Wikipedia » | Indeling van documenten naar hun onderwerp.

Taxonomie

Taxonomie of ordening is de wetenschap van het indelen. Taxonomie verwijst naar zowel de classificatie van dingen als naar de methode die aan de basis van deze classificatie ligt. Vrijwel alles kan overigens taxonomisch worden ingedeeld: levende wezens, dingen, plaatsen, gebeurtenissen, enzovoort. © Wikipedia

October 21, 2005

Folksonomy (eng.)

Folksonomy, a portmanteau word that combines "folk" and "taxonomy," refers to the on-the-fly classifications (called tags or keywords) that Internet users freely invent to categorize the objects with which they interact online. Social software makes these classifications available to other Internet users,[1] often by means of a tag cloud, a list of user-developed tags. For this reason, folksonomy can be viewed as a distributed classification system. Examples of folksonomy-enabled social software include Furl, Flickr, [[2]] and Del.icio.us. © Wikipedia

October 6, 2005

Thesaurus

Een systematische organisatie van begrippen uit een taal die zo is opgezet dat men eenvoudig een overzicht kan krijgen van woorden die soortgelijke betekenissen hebben. In een thesaurus staan niet de betekenissen van een woord, dat is de taak van een woordenboek.

"Een thesaurus is een gestructureerde trefwoordenverzameling en wordt gebruikt om in een documentatiesysteem op eenduidige wijze de begrippen uit documenten weer te geven. Het is dus een instrument om de terminologie van de auteur van een tekst te formaliseren. Het vrije taalgebruik van de auteurs van documenten is vaak niet eenduidig (denk bv. maar aan het gebruik van synoniemen), waardoor een klassieke opzoeking in de tekst niet altijd het gewenste resultaat geeft. Ook bij het opzoeken is de thesaurus een hulpmiddel. De gebruiker krijgt immers toegang tot het vocabularium van de indexeerder, zodat beide partijen dezelfde concepten kunnen aanduiden met dezelfde termen. De kracht van een thesaurus blijkt des te meer in een meertalige omgeving. Indexering en opzoeking kunnen in een andere taal gebeuren met een meertalige thesaurus als bindmiddel." © http://www.senate.be/