Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« Hogeschool van Amsterdam | Main | Onderzoeksvaardigheden »

Thesaurus

Een systematische organisatie van begrippen uit een taal die zo is opgezet dat men eenvoudig een overzicht kan krijgen van woorden die soortgelijke betekenissen hebben. In een thesaurus staan niet de betekenissen van een woord, dat is de taak van een woordenboek.

"Een thesaurus is een gestructureerde trefwoordenverzameling en wordt gebruikt om in een documentatiesysteem op eenduidige wijze de begrippen uit documenten weer te geven. Het is dus een instrument om de terminologie van de auteur van een tekst te formaliseren. Het vrije taalgebruik van de auteurs van documenten is vaak niet eenduidig (denk bv. maar aan het gebruik van synoniemen), waardoor een klassieke opzoeking in de tekst niet altijd het gewenste resultaat geeft. Ook bij het opzoeken is de thesaurus een hulpmiddel. De gebruiker krijgt immers toegang tot het vocabularium van de indexeerder, zodat beide partijen dezelfde concepten kunnen aanduiden met dezelfde termen. De kracht van een thesaurus blijkt des te meer in een meertalige omgeving. Indexering en opzoeking kunnen in een andere taal gebeuren met een meertalige thesaurus als bindmiddel." © http://www.senate.be/

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.latebytes.nl/mt/mt-tb.cgi/25