Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

Main

July 20, 2006

The Web and Beyond (4) - Steve Pemberton

Steve Pembertons keynote speech tijdens the Web and Beyond op 8 juni in Amsterdam Web N+1: The future of webinterfaces.

Things that I Hope to see Whorfed in the Future, and Why (2) Layering semantics over viewable content, like microformats and RDFa (like microformats, making the semantic web more palatable for the Web author).

July 6, 2006

The Web and Beyond (3) - Jesse James Garrett

Jesse James Garett, partner van Adapative Path en directeur User Experience Strategy , heeft een lezing gegeven over 'The frontiers of User Experience'. Een paar losse notitities:

Er zijn 3 deelgebieden. User experience, user interaction, user research (Finding the Right Users). Laatste kent onder andere Field research (naast Lab en Phone). Deze geeft goede mogelijkheid om interactie optimaal te bekijken. Vooral gebruikt voor beschrijven van omgeving en haar inhoud. Artifacts zijn binnen deze manier van onderzoek belangrijk.

Meer hierover 'Get Out of Your Lab, and Into Their Lives'.

Wat is de uitdaging van informatie architectuur hierin?
'Seeing the other side'

Taggen= mensen toestaan hun eigen informatie architectuur te creeëren.

Voordelen van taggen
• Aanvulling door metadata als zoeken niet toereikend is.
• Tag clouds (een visuele weergave van gekozen labels/tags op een website) tonen relatieve zwaarte van de verschillende keuzes.
• Je hoeft niet te kiezen. Categorieën sluiten elkaar niet uit maar overlappen.
• Verbindgen zijn van veel naar veel i.p.v. van ouder naar kind.

Nadelen
• Specialistisch taalgebruik nog steeds een drempel.
• Is het meest populaire label wel de beste.
• Soms slecht gekozen naamgeving. 'Iedereen gebruikt deze naam'.
Tag spam, tagbomming.

Daarna ging hij kort in Ajax wat niet meer is dan bestaande technologieën op een nieuwe maniier te gebruiken.

Ajax is eigenlijk een 2-in-1 oplossing
• Ontwerpers worden ontwikkelaars en vice versa.
• Problemen in de vormgeving zijn problemen in de techniek en omgekeerd.
• Het vraagt om een nauwere samenwerking, zowel binnen een team alsook tussen gemeenschappen.

Vervolgens vergelijkt hij Ajax met Flash.
• Beide zijn goed voor het visualiseren van data en directe manipulatie van die data.
• Ze kunnen beide geïntegreerd worden. Ajax kan Flash aan roepen en omgekeerd.
• Zijn goede ontwikkel oplossingen.

Related: Ajax: A New Approach to Web Applications van JJ Garrett, 18 februari 2005.

June 15, 2006

The Web and Beyond (2) - Jared Spool

1. "The brave new world: Usability challenges of Web 2.0" .

Als introductie vergelijkt hij de Sansa van SanDisk met de iPod van Apple.
Ondanks dat de iPod inferieur is aan de Sansa hebben toch meer mensen een iPod.
Waarom?
Door de combinatie iTunes, AppleStore en iPod.
Vervolgens vergelijkt hij twee online videostores met elkaar.
Blockbuster met Netflix waarbij laatste succesvoller.
Waarom?
Zowel Netflix als Apple concentreren zich op de 'experience'.

Experience design
Er heeft een verschuiving plaats gevonden van technology naar experience design.
Daarmee wordt bedoeld dat het uitgangspunt steeds meer de gebruiker en zijn omgeving is.
Voorbeelden van sites met een goede experience design:
Craigslist en MySPace.
Dze zijn 'always functional' en hebben een goede vormgeving.
Voorbeeld van een slechte experience design: de oude Boo.com.
Waarom? Niemand wilde hun producten omdat er geen beschrijving was over de producten.

Web 2.0 is meer gericht op de gebruiker. Kenmerken Web 2.0
- gericht op de gebruiker, vormgegeven rond de gebruiker
- 'small pieces, loosely joined' (Tim O'Reilly)
- standaard design atrributen worden gedeeld (API's, RSS, folksonomies, social networking - 'wisdom of the crowds').

Dit betekent voor sites:
- minder functionaliteit
- kleinere sites, overtolige ballast die toch niemand gebruikt verwijderen

Voorbeeld http://www.flickr.com/ (creating own API's, RSS feeds, tagging).

Uitdagingen Web 2.0
- API's maken van iedereen een designer
- RSS heeft nog steeds geen 'defined experience'
- Folkosonomieën ontstaan uit chaos
- Social networking omvat veel personen
- de 'long tail' introduceert nieuwe uitdagingen
- blijf gericht op de 'Experience'

Uitdagingen API's
- hoe beoordeel je de usability van een API?
- hoe kun je een grenzeloze ervaring creeëren als de code vanuit neerdere bronnen komt die onderling niets met elkaar te maken hebben?
- wat gebeurd er als iedereen een interface ontwerper is?
- hoe ontwerp je een goede API?

Uitdagingen RSS
- Kunnen we één manier vinden waarop RSS zou moeten werken?
- Abonneren op een RSS feed is ingewikkeld.
- De interacties zijn onvoorspelbaar.

Uitdagingen Folksonomies
- Consumating - je kunt andere mensen taggen. Taggen voor jezelf of voor anderen?
- Onbegrijpelijke tags. Het is subjectief. Iedereen gebruikt andere tags voor hetzelfde onderwerp. (The New York; New York City; NY; NYC).
- Vervuiling.
- 'Kitchen cabinet problem'. Probeer maar eens een glas te vinden in andermans keuken in het donker.
- Hoe weten we wanneer we folksonomies moeten gebruiken en wanneer de traditionele taxonomieën?
- Hoe kunnen we gemodereerde folksonomies bouwen?

Uitdagingen Social Network
- Hoe beoordelen we voor sociaal gebruik?
- Begrijpen we de dynamiek achter sociale interactie?
- 'How do we stop the system from being gamed?' (het verzieken van een systeem just for fun).

Uitdagingen Long Tail
Voorbeelden: Rhapsody, Amazon, NetFlix. Wired: The Long Tail.
- "98% van de gebruikers van microsoft.com komen voor 2% van de content"
Wat doen we met de andere 98% van de content?
- Hoe gaan we om met de lomg tail kwesties?
- We hebben technieken nodig die schalen. Die zijn er nu niet.

Uitdagingen design
- Wat maakt een user experience?
- Hoe kunnen we teams samenstellen die een experience moeten bouwen?
Prioritizing Design Time: A Long Tail Approach

Meer informatie
- http://www.uie.com/
- Brainsparks (blog van uie.com)
- De sheets voor zijn presentatie zijn te downloaden op http://www.uie.com/handouts/Brave_New_World.pdf

June 14, 2006

The Web and Beyond (1) - algemeen

jesse.jpg Donderdag 8 juni 2006 heb ik de conferentie “The Web and Beyond” bezocht. Afgezien van de prachtige lokatie ( Tuschinski Theater Amsterdam) was het een zeer geslaagd evenement. Rode draad waren de nieuwe ontwikkelingen die er rond en op het internet plaatsvinden. Ook wel Web 2.0 genoemd. Onderwerpen die besproken waren zijn onder andere 'nieuwe dynamische interface-oplossingen, technologische ontwikkelingen, user generated content, social networking én uiteraard de gevolgen voor individu, bedrijf en samenleving. De nadruk lag op interaction design in de praktijk.'

Online verslagen
- Marketing Facts: Verslag: The web and beyond 2006
- Emerce: 'Web 2.0-sites letten amper op bruikbaarheid'
- UZY.nl: The Web And Beyond 2006

Als ik wat tijd over heb zal ik een paar blurbs uit de verschillende lezingen in telegramstijl online plaatsen.

June 2, 2006

Cross Media Week 2006

crossmediaweek.gif Van dinsdag 26 tot zaterdag 30 september 2006 is er in de Westegasfabriek in Amsterdam de eerste Cross Media Week. Het grootste evenement (lees feest) op het gebied van nieuwe media. Thema's voor het congres zijn. onder andere nieuwe interfacetechnologieën, communitities; veranderende media machtsvormen, nieuwe mogelijkheden in de tv-technologie, de verhouding tussen de reële en de virtuele wereld.

Gerelateerde links

May 30, 2006

The Web and Beyond

Meer weten over nieuwe dynamische interface oplossingen, user generated content, social networking en nog veel meer? En wat de gevolgen hiervan zijn voor individu, organisatie en samenleving? Dan mag je de tiende SIGCHI conferentie The Web en Beyond niet missen!