Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« The Web and Beyond (1) - algemeen | Main | MIMblog »

The Web and Beyond (2) - Jared Spool

1. "The brave new world: Usability challenges of Web 2.0" .

Als introductie vergelijkt hij de Sansa van SanDisk met de iPod van Apple.
Ondanks dat de iPod inferieur is aan de Sansa hebben toch meer mensen een iPod.
Waarom?
Door de combinatie iTunes, AppleStore en iPod.
Vervolgens vergelijkt hij twee online videostores met elkaar.
Blockbuster met Netflix waarbij laatste succesvoller.
Waarom?
Zowel Netflix als Apple concentreren zich op de 'experience'.

Experience design
Er heeft een verschuiving plaats gevonden van technology naar experience design.
Daarmee wordt bedoeld dat het uitgangspunt steeds meer de gebruiker en zijn omgeving is.
Voorbeelden van sites met een goede experience design:
Craigslist en MySPace.
Dze zijn 'always functional' en hebben een goede vormgeving.
Voorbeeld van een slechte experience design: de oude Boo.com.
Waarom? Niemand wilde hun producten omdat er geen beschrijving was over de producten.

Web 2.0 is meer gericht op de gebruiker. Kenmerken Web 2.0
- gericht op de gebruiker, vormgegeven rond de gebruiker
- 'small pieces, loosely joined' (Tim O'Reilly)
- standaard design atrributen worden gedeeld (API's, RSS, folksonomies, social networking - 'wisdom of the crowds').

Dit betekent voor sites:
- minder functionaliteit
- kleinere sites, overtolige ballast die toch niemand gebruikt verwijderen

Voorbeeld http://www.flickr.com/ (creating own API's, RSS feeds, tagging).

Uitdagingen Web 2.0
- API's maken van iedereen een designer
- RSS heeft nog steeds geen 'defined experience'
- Folkosonomieën ontstaan uit chaos
- Social networking omvat veel personen
- de 'long tail' introduceert nieuwe uitdagingen
- blijf gericht op de 'Experience'

Uitdagingen API's
- hoe beoordeel je de usability van een API?
- hoe kun je een grenzeloze ervaring creeëren als de code vanuit neerdere bronnen komt die onderling niets met elkaar te maken hebben?
- wat gebeurd er als iedereen een interface ontwerper is?
- hoe ontwerp je een goede API?

Uitdagingen RSS
- Kunnen we één manier vinden waarop RSS zou moeten werken?
- Abonneren op een RSS feed is ingewikkeld.
- De interacties zijn onvoorspelbaar.

Uitdagingen Folksonomies
- Consumating - je kunt andere mensen taggen. Taggen voor jezelf of voor anderen?
- Onbegrijpelijke tags. Het is subjectief. Iedereen gebruikt andere tags voor hetzelfde onderwerp. (The New York; New York City; NY; NYC).
- Vervuiling.
- 'Kitchen cabinet problem'. Probeer maar eens een glas te vinden in andermans keuken in het donker.
- Hoe weten we wanneer we folksonomies moeten gebruiken en wanneer de traditionele taxonomieën?
- Hoe kunnen we gemodereerde folksonomies bouwen?

Uitdagingen Social Network
- Hoe beoordelen we voor sociaal gebruik?
- Begrijpen we de dynamiek achter sociale interactie?
- 'How do we stop the system from being gamed?' (het verzieken van een systeem just for fun).

Uitdagingen Long Tail
Voorbeelden: Rhapsody, Amazon, NetFlix. Wired: The Long Tail.
- "98% van de gebruikers van microsoft.com komen voor 2% van de content"
Wat doen we met de andere 98% van de content?
- Hoe gaan we om met de lomg tail kwesties?
- We hebben technieken nodig die schalen. Die zijn er nu niet.

Uitdagingen design
- Wat maakt een user experience?
- Hoe kunnen we teams samenstellen die een experience moeten bouwen?
Prioritizing Design Time: A Long Tail Approach

Meer informatie
- http://www.uie.com/
- Brainsparks (blog van uie.com)
- De sheets voor zijn presentatie zijn te downloaden op http://www.uie.com/handouts/Brave_New_World.pdf

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.latebytes.nl/mt/mt-tb.cgi/91