Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« July 2006 | Main | October 2006 »

September 28, 2006

Effe spieken...

Handige links:

Een alfabetische woordenlijst met leidraad van de Nederlandse taalunie.

Alles over Nederlands op de site Taalunieversum.

Nederlandse woorden: http://www.nederlandsewoorden.nl/

Het online woordenboek "Van Dale Hedendaags Nederlands"

Zoek een antoniem in woordenboek.nl

Zoek een synoniem in woordenboek.nl.
Een synoniem van een woord kun je ook vinden op de site van Interglot. Kies voor zowel de bron- als de bestemmingstaal Nederlands. Vul een woord in en klik op de button 'Glot!'.

Zoek je er nog meer kijk dan eens op de site onder de optie Links van Dutchgrammar.com

September 27, 2006

"Try a different keyword"

AmusingPicGoogle.jpg

Bron: High T3ch.
Gevonden dankzij Arjan Dasselaar, genoemd op Blognoot.

September 25, 2006

Zicht op de toekomst

imagingtheinternet.jpg

Pew Internet & American Life Project en de Elon University hebben onderzoek verricht naar de toekomst van het internet. Conclusies:

• A low-cost global network will be thriving and creating new opportunities in a “flattening” world.

• Humans will remain in charge of technology, even as more activity is automated and “smart agents” proliferate. However, a significant 42% of survey respondents were pessimistic about humans’ ability to control the technology in the future. This significant majority agreed that dangers and dependencies will grow beyond our ability to stay in charge of technology. This was one of the major surprises in the survey.

• Virtual reality will be compelling enough to enhance worker productivity and also spawn new addiction problems.

• Tech “refuseniks” will emerge as a cultural group characterized by their choice to live off the network. Some will do this as a benign way to limit information overload, while others will commit acts of violence and terror against technology-inspired change.

• People will wittingly and unwittingly disclose more about themselves, gaining some benefits in the process even as they lose some privacy.

• English will be a universal language of global communications, but other languages will not be displaced. Indeed, many felt other languages such as Mandarin, would grow in prominence.

Bron: Press Releases. Short summaries of our research reports and other project news.

Alle resultaten van het onderzoek, inclusief prikkelende quotes van honderden deelnemers met korte bibliografieën van enkele van deze deelnemers staan online op een speciaal hiervoor opgerichte website http://www.imaginingtheinternet.org.

Het volledige rapport 'Future of the internet' is gratis te downloaden.

GO GO GO!

En vorm je eigen mening.
• Hoe denk jij dat het internet zich zal ontwikkelen?
• En heeft dit gevolgen voor het vakgebied van een informatie manager?

Reageren kan ook op http://www.elon.edu/predictions/ShareYourPrediction.aspx

September 22, 2006

Informatie delen

creativecommons.gif
© copyrights afbeelding Creative Commons

Dankzij de opkomst van het internet is het delen van informatie sterk vereenvoudigd. Het is makkelijk om afbeeldingen, teksten of videofragmenten van websites te downloaden en te hergebruiken. Toch moet je je dan elke keer de vraag stellen of dit zomaar mag. Iemand heeft tijd en geld gestoken in het publiceren van deze informatie. Het is in onze huidge maatschappij (nog) geen gemeengoed om informatie betaalbaar of zelfs gratis te delen. Toch is dat langzamerhand aan het veranderen. OpenSource software krijgt een steeds breder draagvlak, mensen delen steeds vaker kennis via een eigen website of een blog, foto's worden gedeeld in binnen bijvoorbeeld Flickr. Om ervoor te zorgen dat mensen die publiceren (of het nu tekst, beeld of geluid is) onder hun eiegn voorwaarden kunnen publiceren is er in 2001 de Creative Commons opgericht. Deze organisatie heeft een aantal copyright licenties voor algemeen gebruik gepubliceerd die iedereen kan gebruiken. Creative commons zegt hierover

Creative Commons has developed a Web application that helps people dedicate their creative works to the public domain — or retain their copyright while licensing them as free for certain uses, on certain conditions. Unlike the GNU GPL, Creative Commons licenses are not designed for software, but rather for other kinds of creative works: websites, scholarship, music, film, photography, literature, courseware, etc. We hope to build upon and complement the work of others who have created public licenses for a variety of creative works. Our aim is not only to increase the sum of raw source material online, but also to make access to that material cheaper and easier. To this end, we have also developed metadata that can be used to associate creative works with their public domain or license status in a machine-readable way. We hope this will enable people to use our search application and other online applications to find, for example, photographs that are free to use provided that the original photographer is credited, or songs that may be copied, distributed, or sampled with no restrictions whatsoever. We hope that the ease of use fostered by machine- readable licenses will further reduce barriers to creativity.

Op hun website kun je meer lezen over het publiceren en vinden van teksten, afbeeldingen, video, geluid en lesmateriaal.

Links
Direct naar 'vinden van informatie': http://search.creativecommons.org/
Direct naar 'publiceren van informatie': http://creativecommons.org/license/

September 20, 2006

Ik wil informatie produceren

Stel je wilt informatie produceren en stel je wilt hiervoor een blog opstarten, hoe pak je dit dan aan. Hierover is genoeg technische informatie te vinden op het internet maar hoe zit het nu met de inhoudlijke kant. Voordat je hieraan begint is het belangrijk om een paar punten op een rij te zetten.

Kies een onderwerp waarover je wilt schrijven. Hoe specialistischer een onderwerp hoe meer reacties je vaak kunt verwachten. Hoe breder het onderwerp van je blog hoe minder diepgaand je op de materie kunt ingaan.

Bepaal wie je doelgroep is. Schrijf je bijvoorbeeld een blog over Web 2.0 en is je doelgroep vooral voor de early adopters van dit concept kun je technische termen gebruiken zonder uit te leggen. Schrijf je juist voor de massa zul je het gebruik van technische termen zoveel mogelijk achterwege moeten laten.

Bepaal in welke taal je wilt schrijven. Een engelstalige blog zal een groter bereik hebben.

Weet wat je wilt bereiken met je blog. Wat zijn je doelstellingen. Wil je juist kritisch zijn of eerder populistisch zoals bijvoorbeeld Geen Stijl.

Bepaal hoeveel tijd je aan je blog kunt besteden en hoe vaak je een artikel wilt publiceren. Hoe regelmatiger er gepubliceerd wordt hoe meer mensen jou blog als onderdeel van hun vaste routine zullen opnemen.

Je kunt bijvoorbeeld een soort informatie netwerk aanleggen van andere blogs en sites die jou onderwerp delen of eraan gerelateerd zijn. Het is belangrijk om vanuit meerdere bronnen informatie te consumeren zodat deze na het analyseren, inventariseren en ordenen tot een nieuw uniek artikel leidt. Dat weer aanvullend is op de bronnen die je geraadpleegd hebt.

Als je serieus wilt bloggen is de ethische code voor bloggers opgesteld door Cyberjournalist.net een handig hulpmiddel. Deze code is gebaseerd de code van de Society of Professional Journalists. De regels in het kort zijn:

Ben eerlijk en oprecht: pleeg nooit plagiaat, verwijs naar je bronnen, hou rekening met de schade die een bericht kan aanbrengen, breng onderscheid aan tussen feitelijke informatie en commentaren, geef duidelijk aan welke informatie reclame is.

Bloggers moeten zich verantwoordelijk gedrag. Als je publiceert in ruil voor gunsten van bivoorbeeld adverteerders of belangengroepen geef dit dan duidelijk aan. Geef fouten toe en verbeter deze direct. Verklaar de doelstelling van de website en nodig bezoekers uit om te reageren op de inhoud.

Beperk alle schade zoveel mogelijk. Ga respectvol om me bronnen en andere informatie. Hou rekening met de privacy van andere personen. Een privé persoon heeft meer recht om informatie te controleren dan een publiek persoon. Toon compassie met degene die door een publicatie ongunstig beïnvloed worden.

Uit: 'Mediawijs in de blogosfeer', Nique Sanders.

Gerelateerde links
Meryl K. Evans. It’s a Big, Blog World out there. Five Quick Tips to Building a Better Blog.
Frank Janssen. Bloggen voor beginners (1) | Bloggen voor beginners (2).
CyberJournalist.net. A Bloggers' Code of Ethics.
Society of Professional Journalists. Code of Ethics.

Het evalueren van online informatie

Hoe kun je beoordelen of een artikel klopt, of het ‘waar’ is, of het geen onderdeel uitmaakt van de marketingstrategie van een bedrijf. Stel jezelf dan verschillende vragen. De vijf W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom) die gebruikt kunnen worden om een pers- of nieuwsbericht of verslag te schrijven kunnen ook houvast bieden bij het beoordelen van informatie.

Wie is de auteur (of zijn de auteurs)? Is het een specialist op zijn vakgebied of een onbekend iemand over wie nog weinig terug te vinden is op het internet. Google eens op zijn naam en kijk of je zo meer te weten kunt komen. Wordt er veel gereageerd op zijn artikel? Zijn dit goed onderbouwde reacties? Vooral de kwalitatief betere sites of blogs hebben vaak meer reacties die ook inhoudelijk wat toevoegen aan het artikel.

Wat voor informatie krijg ik precies? Is het een kritisch stuk, of juist lovend. Is het een diepgaand artikel of juist een soort samenvatting van elders vergaarde informatie. Wordt emotie gebruikt als argument om te overtuigen. Geeft de site links naar gerelateerde informatie. Is het goed geschreven.

Wanneer is het geschreven? Is het actueel, speelt het onderwerp op dit moment. Kan ik over datzelfde onderwerp meer informatie vinden op andere plekken op het internet en zo de inhoud vergelijken.

Waar wordt er naar de site verwezen? Welke andere plekken op het internet linken naar dit bericht. Hoe meer er gelinkt wordt naar een artikel hoe unieker het vaak is. Hier kun je het beste achterkomen door te zoeken op de titel van het artikelen in de URL. Of door binnen een zoekmachine gebruik te maken van de ‘zoek pagina’s die linken naar deze pagina’ optie.

Waarom ben ik hier? Vind ik wat ik wilde weten? Alle sites hebben een rode draad, publiceren rond een bepaald thema. Past het gekozen artikel binnen dat thema of is het een uitstapje van de auteur. Je ziet steeds meer sites verschijnen waar zakelijk en privé door elkaar gaat lopen. Of waar wetenschappelijke informatie afgewisseld wordt met ‘lichtvoetige’ informatie.

Als je de informatie op een blog zou willen evalueren kun je S nog toevoegen aan de 5 W's.

Op wat voor soort blog ben ik? Er zijn bijvoorbeeld blogs die voornamelijk linken naar andere sites maar zelf weinig nieuwe informatie publiceren. Ze schrijven een korte intro en linken vervolgens naar de site met uitgebreide informatie. Of is het juist een zeer specialistische blog die weinig linkt maar vooral zelf geschreven artikelen online plaats.


Uit: 'Mediawijs in de blogosfeer', Nique Sanders.

Gerelateerde links
Media Awareness Network.
Quick Tips for Authenticating Online Information.
The Five W's of Cyberspace.
Authenticating Online Information.

Mediawijs in de blogosfeer

paper013.jpg In dit paper wordt onderzoek gedaan naar wat mediawijsheid betekent in de blogosfeer. Er wordt geïnventariseerd welke kennis, vaardigheid en mentaliteit er nodig is voor burgers om optimaal te kunnen participeren in de blogosfeer. Het is bedoeld voor diegene die graag iets meer grip willen krijgen op het interpreteren van informatie welke binnen de blogosfeer te vinden is. En een ieder die graag zelf publiceert of wil gaan publiceren kan hier mogelijk ook iets van zijn of haar gading vinden.

Download "Mediawijs in de blogosfeer"

September 15, 2006

Eufemistisch...

PEBKAC
From Wikipedia, the free encyclopedia

PEBKAC is an acronym which stands for "Problem Exists Between Keyboard And Chair".

Also used is PEBCAC, which stands for "Problem Exists Between Computer And Chair", or PBKAC, which stands for "Problem Between Keyboard And Chair". Sightings of PEBCAK ("Problem Exists Between Chair And Keyboard") have been reported. Another variation is PIBKAC ("Problem Is Between Keyboard And Chair").

It is most commonly used by experts to describe to one another that the problem was not in the computer but was instead caused by the user operating it.