Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« Science in the web age: The real death of print | Main | Van aanbieder naar gebruiker »

Kennisdelen: Communities of Practice

Kennis is verkregen dankzij informatie en onstaat dankzij interactie. Kennis is informatie die verwerkt en opgeslagen ligt in iemands hoofd. Kennis onstaat dus als product van informatie, persoonlijke vaardigheden, ervaringen en het vermogen dit te processen. Meer hierover kun je lezen in het artikel Informatie- vs kennismanagement. Om ervoor te zorgen dat deze kennis tussen specialisten en andere geïnteresseerden gedeeld kan worden worden er Communities of practice opgericht. Dit betekent dus dat ook organisaties onderling kennis kunnen delen. Mits ze natuurlijk een niet te grote concurrent van elkaar zijn. Of binnen een studierichting dat bijvoorbeeld studenten van verschillende opleidingen kennis kunnen uitwisselen. Binnen Communities of practice deel je je kennis en ervaring per computer. Kennis wordt dan niet in statische archieven gestroomd maar stroomt tussen de verschillende individuen. Kennis wordt in beweging gebracht. Een algemeen geldende voorwaarden voor het slagen van een Cop is het regelmnatig bijeenkomen van de mensen binnen een dergelijke community. Door deze mengvorm van persoonlijk contact en digitale communicatievormen kunnen mensen met nieuwe onverwachte oplossingen komen. Voor het slagen van een Cop is een goede coaching en een paar personen die een trekkersrol vervullen van groot belang. Het zomaar starten van een community binnen een organsiatie is gedoemd om te mislukken.

Meer informatie

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.latebytes.nl/mt/mt-tb.cgi/78