Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« Digitaal samenwerken | Main | Het nieuwe informatierecht »

Wat is onderzoek?

onderzoek_boek.jpg

Nel Verhoeven
270 pagina's
isbn 90 5352 912 8

Het boek bij Boom onderwijs