Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« Een gebruikers taxonomie | Main | Ambient Findability »

Ethisch verantwoord

Lerend over taxonomieën kom je dan ineens in het Dewey systeem de volgende indeling tegen:

Dewey, 200: Religion
210 Natural theology
220 Bible
230 Christian theology
240 Christian moral & devotional theology
250 Christian orders & local church
260 Christian social theology
270 Christian church history
280 Christian sects & denominations
290 Other religions

Het maakt direct een groot nadeel van dit soort top-down systemen duidelijk. Eenmaal ontwikkeld is het moeilijk om een systeem aan te passen aan de zich ontwikkelende maatschappij.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.latebytes.nl/mt/mt-tb.cgi/30