Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

Main

June 22, 2006

Infopreneurs, een visie

raamwerk.gif Het 1e schooljaar aan het MIM is bijna voorbij. Ik heb er veel geleerd. Er zijn veel nieuwe vragen bij me opgekomen. Antwoorden op deze vragen zoek ik onder andere op internet. En bij deze zoektocht ben ik op de site van Rik Maes, hoogleraar Informatie- en communicatie- management aan de Universiteit van Amsterdam, terechtgekomen. Hier staat een schat aan informatie, met eigenzinnige meningen en opvattingen. Een must voor een ieder die zijn eigen mening over informatie management wil opbouwen! Hij zegt: "Informatiemanagement is voor de pessimisten een discipline op zoek naar haar identiteit, voor de optimisten een discipline in stormachtige ontwikkeling. Als realistisch onderzoeker ben ik op zoek naar de identiteit van informatiemanagement in een economie die, mede onder invloed van ICT, in snel tempo immateriëler aan het worden is. Informatiemanagement wordt in dit perspectief betekenismanagement!" Geprikkeld? Lees dan eerst zijn huidige visie en download dan de 'provocatieve stellingname', Primavera Working Paper 2005-04.

February 14, 2006

Information Research, an international electronic journal

Information Research, is an open access, international, scholarly journal, dedicated to making accessible the results of research across a wide range of information-related disciplines.

Fundamental Forms of Information

IMAGE003.JPG
Los Angeles Times, June 20, 1987, part II, p. 1; photo by George R. Fry

Fundamental forms of information, as well as the term “information” itself, are defined and developed for the purposes of information science/studies. Concepts of natural and represented information (taking an unconventional sense of representation), encoded and embodied information, as well as experienced, enacted, expressed, embedded, recorded, and trace information are elaborated. The utility of these terms for the discipline is illustrated with examples from the study of information seeking behavior and of information genres. Distinctions between the information and curatorial sciences with respect to their social (and informational) objects of study are briefly outlined. By Marcia J. Bates. Lees het artikel.

December 13, 2005

Intranet portals and how people navigate large information spaces

As we observed employees using their organization's intranet, we saw a stark trend: Almost always, users only fire up their browser when they have something to do. They have a mission in mind before they even bring up the portal's initial page.
As with other types of web pages, intranet portals succeed best when the scent to the employee's desired content is strong. However, because the portal engulfs all of the content from every site on the intranet, designers must take special care in their design. Time and resources for research and evaluation are necessary to guarantee a successful design.

Intranet Portals and Scent are Made for Each Other by Jared Spool

December 12, 2005

Over 44% of companies do not have an information management strategy

London, 7th September 2005 - According to a survey of Information Management and IT Professionals, conducted by Documation-UK and supported by Vignette, over 44% of respondents revealed that their company still does not have a document and information management strategy and over a fifth of the Information Management and IT Professionals surveyed indicated that more than 60% of their company's information was still held only as hard paper copies. These figures show that there is still much to be done in terms of streamlining operations for information management as well as a deep lack of understanding of the benefits of electronically managing information. The IT Observer »

November 29, 2005

Een wereldwijde digitale bibliotheek

Er is een initiatief van het Library of Congres om uniek materiaal (o.a. manuscripten, multimedia materiaal) vanuit verschillende culturen over de gehele wereld in een World Digital Library onder te brengen. In samenwerking met openbare onderzoeksinstituten, bibliotheken en met financiële steun van private geldschieters (Google heeft al 3 miljoen dollar geïnvesteerd!) kan dan al begonnen worden met het digitaliseren van het materiaal.

Quotes van James H. Billington, Librarian of Congress:

“A World Digital Library would make these collections available free of charge to anyone accessing the Internet, and it could well have the salutary effect of bringing people together by celebrating the depth and uniqueness of different cultures in a single global undertaking."

“Working with UNESCO, we want to encourage other countries to make use of our experiences in developing their own digitization projects. I believe that we have both an opportunity and an obligation as a nation to form a public-private partnership to use the new technology of the Internet to help celebrate the creative cultural variety of the world with which we are increasingly and inextricably interinvolved. Once developed, the Library’s WDL plan would be made available to libraries, content owners and their supporters. This initiative will complement the large-scale national project that Congress has directed the Library to lead: the formation of a network of institutional partners to build a digital preservation architecture for collecting, preserving and making accessible important material available only in digital form. "

Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.digitalpreservation.gov.

In Nederland is men ook bezig met het behouden van informatie in toekomstbestendige informatiesystemen. En ook hier zien we het nut in van samenwerken in een breder platform.

Zelfs op ministrieel niveau hebben ze door dat in een informatiemaatschappij de toegankelijkheid van deze informatie belangrijk is. Een toespraak van minister Van der Hoeven over permanente toegankelijkheid van elektronische wetenschappelijke publicaties »

November 21, 2005

Informatie- vs kennismanagement

Wat is het verschil tussen informatie- en kennismanagement? Iedereen verstaat er iets anders onder. Daarom is het handig om de verschillen en overeenkomsten tussen informatie- en kennismanagement eens op een rij te zetten. En wat is nu het begrip informatie, wat is kennis?

Continue reading "Informatie- vs kennismanagement" »

October 12, 2005

Informatievaardigheden

Albert Boekhorst, Diane Koers, Inge Kwast

ISBN: 90 5931 200 7
2004 / 312 blz.

Het boek bij Lemma