Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

Main

September 13, 2007

De ontsluiting van informatie

Eén van de modules aangeboden binnen het MIM handelt over het indelen van documenten aan de hand van woordsystemen. In het kort krijg je informatie over thesauri en trefwoordsystemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
1. Een eenvoudige thesaurus samenstellen (conform ISO-norm 2788)
2. Niet al te specialistische informatie (zowel tekst als beeld) met behulp van thesaurustermen toegankelijk maken (indexeren)
3. Niet al te specialistische informatie (zowel tekst als beeld) vinden met behulp van thesaurustermen (postcoördinatief)
4. De functionaliteit benoemen van een geautomatiseerd information retrieval systeem, waarin het mogelijk is op adequate wijze m.b.v. een thesaurus te zoeken
5. Een inhoudsanalyse maken van documentaire informatie
6. Aangeven in welke gevallen het nuttig is om onderwerpsontsluiting toe te passen op
basis van losse woorden uit een beschrijving en in welke gevallen het nuttig is bij de
onderwerpsontsluiting gebruik te maken van een gecontroleerde informatietaal

Voor een enkele student die er mogelijk houvast aan heeft hierbij mijn schrijfselen voor de module D021 Ontsluiting 2 (PDF, 20 pagina's A4, 164Kb).

Literatuur: Woordsystemen: theorie en praktijk van thesauri en trefwoordsystemen.

Wil je weten of het in een bibliotheek vlak bij jou in de buurt staat en uitgeleend kan worden ga dan naar worldcat.org en vul je postcode in.

January 7, 2007

Ramazan en Jessica ofwel een liefdesgesprek

taalwinkel.jpg

De HvA en UvA hebben middels een website een online adviespunt voor onder andere mondelinge en schriftelijke communicatie opgezet. ©Quote: vrij naar video Peer Mascini op de homepage.

Deze website behept de taalwinkel. De taalwinkel is een rijkende hand, bied mogelijkheden om wat kalmer en relaxter met taal om te gaan. Ze wil deze taal bewaken. Ze wil injecteren, gedachten stimuleren om beter te communiceren. En als je beter communiceert kun je weer beter presteren. Zonder taal bevindt je in een troosteloos niemandal...

September 20, 2006

Mediawijs in de blogosfeer

paper013.jpg In dit paper wordt onderzoek gedaan naar wat mediawijsheid betekent in de blogosfeer. Er wordt geïnventariseerd welke kennis, vaardigheid en mentaliteit er nodig is voor burgers om optimaal te kunnen participeren in de blogosfeer. Het is bedoeld voor diegene die graag iets meer grip willen krijgen op het interpreteren van informatie welke binnen de blogosfeer te vinden is. En een ieder die graag zelf publiceert of wil gaan publiceren kan hier mogelijk ook iets van zijn of haar gading vinden.

Download "Mediawijs in de blogosfeer"

July 17, 2006

De explosieve groei van informatie

Regelmatig vragen mensen me waarom ik gekozen heb voor de deeltijdstudie Media en Informatie Management. Mijn antwoord is dan stevast omdat informatie het sterkst groeiende 'ding' is in onze maatschappij...

De hoeveelheid informatie neemt schrikbarend toe. In 2002 is wereldwijd de informatie toegenomen met de een hoeveelheid nieuwe informatie die 37.000 maal groter is dan de informatie die te vinden is in de Library of Congress, de grootste bibliotheek van de wereld. Tussen 1999 en 2002 is de opslag van informatie met ongeveer 30% per jaar toegenomen.

En het is direct gerelateerd aan mijn vakgebied.

Van deze informatie is ongeveer 92% digitaal opgeslagen.

Dit staat in het rapport HOW MUCH INFORMATION 2003? van Peter Lyman and Hal R. Varian. Twee studenten aan de School of Information Management and Systems van de universiteit van Californië in Berkeley.

Gerelateerd artikel
The Speed of Information, Kevin Kelly, Senior Maverick van Wired magazine.

July 14, 2006

Hbo-diploma’s moeten beter beschermd

"De waarde van diploma’s van mbo- en hbo-opleiding moet beter worden beschermd. Dit is nodig nu werknemers vaker gebruikmaken van de mogelijkheid hun verkregen praktijkervaring versneld om te zetten in een diploma. Bedrijven als Corus en de landmacht geven honderden personeelsleden de kans zo een examen af te leggen. Rob Scheerens, bestuurder van de Hogeschool van Amsterdam, vindt het omzetten van zogenoemde ‘eerder verworven competenties’ in studievrijstellingen ‘fantastisch’, maar hij waarschuwt voor de risico’s van diploma-inflatie."

Lees verder | Volkskrant 14 juli 2006

Via dit artikel kwam ik terecht op de site van ScienceGuide waar een interview met eerder genoemde Rob Scheerens, vertrekkend HvA bestuurder, online staat: Scheerens: ‘Leren leren’ heeft langste tijd gehad.

Hij gaat daar onder andere in op de rol die docenten zouden moeten spelen.

“Bij de HvA hebben we heel veel goede docenten, maar er is ook een deel dat hier na een vastgelopen carrière is gestrand. We zullen moeten leren sterker te differentiëren; naar kwaliteit, naar prestatie en dan ook naar honorering. Er moeten inspirerende mensen met praktijkervaring voor de klas. Het werkveld zal een actievere rol in het onderwijs moeten krijgen en ook zelf mensen aanleveren die een deel van het onderwijs overnemen. Samen met het werkveld, maar ook met de politiek moeten we een diepgaande analyse maken over de scenario’s voor de komende decennia.”

Daarnaast gaat hij gaat kort in op het onderwijskundige systeem, leren leren.

“Niets is voor altijd; we zijn toe aan een heroverweging. De docent moet het voorbeeld zijn voor studenten en daarom hamer ik op meer en frequenter contact tussen docenten en studenten en een actievere rol van het werkveld in het hoger onderwijs. Leren leren is te eenzijdig competentiegericht en ik heb niet veel enthousiasme voor. Het veel te sterke accent dat we daar in het verleden op gelegd hebben. Studenten leren meer van iemand uit de praktijk aan wie ze zich kunnen spiegelen.”

“Op gebied van Maatschappelijk werk en Dienstverlening zie ik ook kansen, omdat we ons midden in de grootstedelijke problematiek bevinden en omdat de opleiding als het ware het beroepenveld is. Ook bij het AMFI en het MIM zie ik mogelijkheden om iets neer te zetten, waar de rest van Nederland jaloers naar kijkt. Als je een aantal parels hebt heeft dat zijn weerslag op de hele organisatie.”

Na een jaar als deeltijd student lessen te hebben mogen volgen aan het MIM kan ik dat alleen maar beamen. Het is een pracht opleiding met een enorm potentieel. Ik hoop van harte dat het ze gaat lukken om een van de parels binnen de HvA te worden!

July 5, 2006

Een onderwijssyteem dat creativiteit voedt

sirken.jpg Tijdens TED, een evenement waar de laatste ideeën op het gebied van techniek, vormegeving, wetenschap en nog veel meer besproken wordt door 'thought-leader, movers and shakers' heeft Sir Ken Robinson een toespraak gehouden over wijzigingen in het onderwijssyteem. In zijn stelling zegt hij dat het systeem in plaats van het onderdrukken van creativiteit deze juist moet voeden. Buiten het feit dat Sir Ken Robinson een begenadigd spreker is is zijn boodschap des te belangrijker. 'If you're not prepared to be wrong you'll never come up with something creative'. Gebruik de komende twintig minuten wijs, laat je inspireren door zijn verhaal.

June 19, 2006

MIMblog

Enkele docenten aan het Instituut voor Media en Informatie Management (MIM) zijn een blog gestart. Hun onderwerpen zijn uitgeven, internet, beeld, journalistiek, marketing, media, informatie, communicatie in het algemeen en het MIM zelf. Neem eens een kijkje op het MIMblog.

February 5, 2006

Ethische vragen bij het verschijnsel digitale kloof

De digitale kloof bekeken vanuit verschillende perspectieven

In mijn onderzoek naar het fenomeen digitale kloof is het me opgevallen dat er enorm veel informatie over te vinden is. Maar dat er maar weinig vanuit ethisch standpunt naar gekeken wordt. De algemeen heersende opvatting is dat het iets is dat uitgebannen dient te worden. Uitgaande van een kennismaatschappij waarin techniek een toenemende rol speelt lijkt het een logische gedachtengang. Maar wat als iemand aan de discussie zou deelnemen wiens leven spiritueel gericht is. Kijkende vanuit niet- westerse filosofieën zoals bijvoorbeeld het boedhisme of een chinese, heeft het dichten van de digitale kloof dan eenzelfde prioriteit? Ik wil in dit werkstuk geen antwoord geven op het feit of de digitale kloof gedicht moet worden. Dat neem ik als gegeven aan. Vanuit deontologisch oogpunt kun je je de vraag stellen of het een plicht is om eerst aan het recht op voedsel te voldoen. Ervoor te zorgen dat er aan de primaire levensbehoefte zoals voedsel, kleding en onderdak van de mens voldaan is alvorens er aan het recht op informatie en daaraan gerelateerd de digitale kloof voldaan kan worden. Ik ben van mening dat het een prima samengaat met het ander. Juist door het beschikken over informatie kunnen de primaire levensbehoefte effectiever voldaan worden. Denk bijvoorbeeld aan de informatie hoe je zonder dure commerciële chemische bestrijdingsmiddelen je eigen gewassen kunt beschermen. Of hoe je een irrigatiesysteem zou kunnen opzetten. Ik wil vooral proberen om in het kort het filosofische gebied rond de digitale kloof te bekijken door een paar vragen de revue te laten paseren. Vragen zoals: Wat zouden we moeten doen, als we al wat moeten doen, om de digitale kloof te dichten? Wat is de beste manier om een informatiemaatschappij te creëren die ethisch verantwoord is?

Continue reading "Ethische vragen bij het verschijnsel digitale kloof" »

October 22, 2005

Digitaal samenwerken

Als verstokte Mac gebruiker is het enorm wennen aan de vooral Windows georiënteerde ict omgeving van de HvA. Het hele netwerk van de HvA draait op Windows XP. Als CMS gebruiken ze een Zweeds systeem: Roxen, het belangrijkste platform voor de MIM studenten. Samenwerken voor diverse onderdelen van de studie met andere studenten kan binnen BSCW. De HvA heeft hier zeker een enorme klus geklaard. De digitale leeromgeving staat zeker nog in de kinderschoenen maar is sterk groeiende!

Links

MacStudent: Draadloos netwerk (HvA)