Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« September 2007 | Main | November 2007 »

October 9, 2007

Treemaps, een manier om patronen zichtbaar te maken

Een treemap is een manier om binnen een kader een hiërarchische structuur zichtbaar te maken. Het maakt patronen in data zichtbaar. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen zichtbaar worden.

Een voorbeeld van een treemap is bijvoorbeeld Newsmap, een applicatie die de patronen binnen GoogleNews zichtbaar maakt.

Picture%201.png

Een ander voorbeeld is de Gapminder World van Google.

Gapminderworld.png

Producten die gebaseerd zijn op het concept van treemaps:
Smart Money
Honeycomb van de HiveGroup
Heat Map Explorer van Labescape.
Gapminder.

Meer informatie over treemaps:
Treemap, University of Maryland
Dynamic treemap layout comparison

Treepmap.png

Boek:
Readings in Information Visualization: Using Vision to Think (Amazon)
Stuart K. Card, Jock D. Mackinlay, and Ben Shneiderman.
Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, CA
ISBN 1-55860-533-9

October 4, 2007

1 + 1 =3

Er zijn soms twee kampen binnen een team van ontwikkelaars. Die van '1 woord zegt meer dan 1000 pixels' en die van '1 beeld zegt meer dan 1000 woorden'. Soms echter kan een mengvorm veel sterker overkomen. Een voorbeeld: Wired geeft uitleg over een nieuw spel genaamd Portal.

Lees alleen de tekst of bekijk alleen de infographic, de betekenis blijft vaag.
Combineer beide en het wordt ineens een stuk duidelijker.

How to Bend the Laws of Physics

1) Portal players get an Aperture Science Handheld Portal Device, which can create warp portals between any two flat surfaces.
1a) Fire at a wall, floor, or ceiling to create an entrance point.
1b) Fire where you'd like to end up to make an exit point.

2) Some obstacles can be dodged only by creating portals.
2a) Blast an entry point in the ground.
2b) Create an exit point on the far wall. Drop through the hole in the ground and you'll emerge on the other side of the spike pit.

3) The game poses conundrums, like how to get up to a platform that you can't jump high enough to reach. The solutions often rely on the fact that momentum is maintained when warping.
3a) Create an entry portal one level down.
3b) Bore an exit point on the floor next to you. Leap down into the entry portal. Even though you'll be moving in the opposite direction, when you reemerge your inertia will propel you all the way to the upper level.

4) Take advantage of objects in the environment to neutralize gun emplacements and other dangers.
4a) Open an entry portal under a box.
4b) Put an exit portal above the gun. The falling box will gather enough speed to knock over the gun.

pl_games1_630.jpg
Illustratie: Jason Lee

Links;
Unlock the Doors of Deception in Mind-Warping Puzzler Portal

October 1, 2007

De geschiedenis van de bewerkte pagina's

History flow is een online applicatie die op een eenvoudige wijze laat zien hoe de pagina's binnen Wikipedia door verschillende personen bewerkt worden.

5.gif

Het resultaat is dat je in één oogopslag kunt zien wie er een pagina bewerkt heeft. En door geautoriseerde personen een kleur te geven kun je ook direct zien welke externe auteurs de desbetreffende wikipedia pagina bewerkt hebben. Of welke pagina's weinig revisies hebben.

ibm2version.gif

Het op deze manier zichtbaar maken van bestaande data zorgt voor nieuw inzicht en zou prima toegepast kunnen worden binnen andere sociale netwerken dan Wikipedia. Maar je zou op deze manier ook inzicht kunnen krijgen in de toename van het aantal pagina's handelend over een bepaald onderwerp.

Bijbehorend paper over history flow:
Studying Cooperation and Conflict between Authors with history flow Visualizations

De website History Flow

En Wikipedia Map bij Discover Magazine
discover_mag2.jpg

Een tijdslijn: onderzoek in de ruimte

Bron: The New York Times
Publicatiedatum: 24 sept. 2007
URL: 50 Years since Spoetnik

Omschrijving
Het overzicht van beelden zijn foto's behorende bij artikelen die handelen over gebeurtenissen met betrekking tot ruitereizen. Elke afbeelding heeft een datum, omschrijving en link naar het desbetreffende artikel.

Picture%205.png


Gerelateerde links
Cabinet Magazine Online
Issue 13 Spring 2004
A Timeline of Timelines
Compiled by Sasha Archibald & Daniel Rosenberg