Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« December 2006 | Main | May 2007 »

January 29, 2007

De kijkbewegingen van een gebruiker

eye06.gif

Usability nieuws heeft een artikel geschreven over de kijkbewegingen en het kijkgedrag van gebruikers tijdens zoeken of browsen door een e-commerce website. Hun resultaten laten zien dat gebruikers een redelijk algemeen pad volgen als afbeeldingen bekijken en een meer willekeurig pad als ze deze doorzoeken. Ook blijkt dat gebruikers het al eerder door Nielsen ontdekte F-patroon volgen bij het bladeren of doorzoeken van (grotendeels) tekstpagina's.

Eye Gaze Patterns while Searching vs. Browsing a Website, Sav Shrestha & Kelsi Lenz, Usability News January 9, 2007
F-Shaped Pattern For Reading Web Content, Jakob Nielsen's Alertbox, April 17, 2006

January 28, 2007

Steen in de rivier

Hans Dulfer:

Ik heb besloten dat mijn cd’s geen inkomstenbron zijn, maar reclame. Voor m’n concerten. Een echte artiest verdient z’n geld natuurlijk liever op het podium dan in de studio en ik heb gemerkt dat hoe meer mensen m’n muziek horen, hoe meer er naar mijn concerten komen. Daarom breng ik m’n laatste album uit op usb-stick. Bij concerten te koop voor de kostprijs van de usb-stick. Kopieer mijn muziek gerust en stuur maar naar al je vrienden; hoe meer liefhebbers hoe beter!

.....


Tot die tijd blijf ik m’n eigen promotie wel doen. De platenmaatschappijen en de Buma, de Sena, de Norma (ook maar zelfbenoemde belangenbehartigers, net als die Rusissche ROMS) vinden dat maar niks, maar het is tijd dat ze eens wakker worden. Als het zo doorgaat, bestaan zij over tien jaar niet meer, maar ik wel!

• Artikel Oorlog in de onderwereld
• Website Hans Dulfer

January 23, 2007

OpenCourseWare

Naast opensource software is er nu ook OpenCourseWare, een initiatief van verschillende universiteiten en gerelateerde organisaties over de gehele wereld om les materiaal online te delen. Ze willen hiermee het onderwijs op een hoger niveau brengen en mensen een kans geven om zich te ontwikkelen.

An OpenCourseWare is a free and open digital publication of high quality educational materials, organized as courses. The OpenCourseWare Consortium is a collaboration of more than 100 higher education institutions and associated organizations from around the world creating a broad and deep body of open educational content using a shared model. The mission of the OpenCourseWare Consortium is to advance education and empower people worldwide through opencourseware.

Net zoals bij de opensource beweging zal het even zijn tijd nodig hebben om volwassen te worden maar het intitiatief past goed in het huidige tijdsbeeld van het delen van informatie.

De ontsluiting van het materiaal is denk ik nog een aandachtspunt. Nu kan er alleen nog op vrije tekst gezocht worden of via de naam van een universiteit gebladerd worden. Waarschijnlijk komt dit omdat het materiaal nog op servers van de verschillende deelnemende organisaties staat. De zoekmogelijkheid van deze site werkt dan ook door alle sites gelijktijdig te doorzoeken.

Ze zouden eens kunnen kijken naar het model wat achter het delen van software zit. Er zijn sites zoals http://sourceforge.net/ die mensen faciliteren om software te delen. Hier zie je bijvoorbeeld direct welke software het populairst is of het meest wordt gedownload.

January 18, 2007

Eindelijk richtlijnen

Op 30 juni 2006 heeft de Ministerraad het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites vastgesteld. In de bijlage van het Besluit is aangegeven aan welke eisen nieuwe websites van de rijksoverheid bij oplevering dienen te voldoen. Deze eisen zijn gelijk aan alle huidige Webrichtlijnen, aangevuld met de eis

Bouw een website volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) van het W3C.

Meer informatie: Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites. Met wederom een prachtige introductietekst:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Overwegende dat de Tweede Kamer bij motie van de leden Aasted-Madsen en Fierens d.d. 26 april 2006 (Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 88) de wens heeft uitgesproken, dat overheidswebsites toegankelijk dienen te zijn voor alle burgers; Overwegende dat het wenselijk is dat de rijksoverheid voor deze toegankelijkheid aansluit bij de hiervoor internationaal ontwikkelde richtlijnen zoals geformuleerd door het Internationale World Wide Web Consortium (W3C); Overwegende dat voor de praktische toepassing van deze internationale richtlijnen de Nederlandse webrichtlijnen zijn ontwikkeld; Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

maar het komt er eigenlijk op neer dat;

Het internet is een belangrijk kanaal om informatie en diensten aan te bieden. Internet biedt tal van mogelijkheden om informatievoorziening, communicatie en dienstverlening niet alleen beter, maar ook effectiever en efficiënter te organiseren. Dit is niet louter een geldkwestie; ook de mate waarin iedereen gebruik kan maken van de informatie en diensten speelt daarbij een belangrijke rol. De kernwoorden zijn toegankelijkheid en bouwkwaliteit.

Lees verder op http://webrichtlijnen.overheid.nl/

A little fun

iPhone.jpg

iPhone "for the suckers that can't wait" van MacOSX.nl
© http://readymech.com/


January 10, 2007

Een grote sprong voorwaarts

Een telefoon-webbrowser-mp3-speler-in-one zonder knoppen...
Een tv met harde schijf die je aan een breedbeeld scherm kunt koppelen...

dsc_0165.jpg

dsc_0151.jpg
© Foto's Engadget

Kijk en huiver: Stevenote speech >

Lees:
Engagdget live van Macworld 2007
iPhone
Apple TV
Emerce: 'Apple verrast met streaming tv en gelikte telefoon'

January 7, 2007

Ramazan en Jessica ofwel een liefdesgesprek

taalwinkel.jpg

De HvA en UvA hebben middels een website een online adviespunt voor onder andere mondelinge en schriftelijke communicatie opgezet. ©Quote: vrij naar video Peer Mascini op de homepage.

Deze website behept de taalwinkel. De taalwinkel is een rijkende hand, bied mogelijkheden om wat kalmer en relaxter met taal om te gaan. Ze wil deze taal bewaken. Ze wil injecteren, gedachten stimuleren om beter te communiceren. En als je beter communiceert kun je weer beter presteren. Zonder taal bevindt je in een troosteloos niemandal...