Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« June 2006 | Main | September 2006 »

July 31, 2006

Mikons, just for fun

mikons.gif

Het is vakantie, ik ga er even tussenuit. Als je toch wat wilt doen ga naar Mikons en maak je eigen icoon!

July 27, 2006

Wat is een trackback?

Een TrackBack is een soort peer-to-peer communicatie systeem dat is ontwikkeld om een update bericht van een website naar een andere website te versturen middels een TrackBack ping. Deze ping is niets anders dan een klein bericht dat verstuurd wordt van de ene webserver naar de andere. Trackbacks worden vooral gebruikt door bloggers om te laten zien dat men in een bericht op de eigen blog reageert op een bericht van een andere blog. Doordat de reaktie op de eigen blog geplaatst wordt houd je de controle over je eigen informatie. Dit is bij een reaktie direct gepost op een externe blog niet het geval.

Meert informatie
Wikipedia, TrackBack
MovableType, A Beginner's Guide to TrackBack

July 26, 2006

Everyware. The dawning age of ubiquitous computing.

adam_greenfield.jpg "The age of ubiquitous computing is here: a computing without computers, where information processing has diffused into everyday life, and virtually disappeared from view. What does this mean to those of us who will be encountering it? How will it transform our lives? And how will we learn to make wise decisions about something so hard to see?" Adam Greenfield in Everyware.

An active space for information exchange

Why can't architecture grow with us? Digital technology, and the mechanics that allow spaces to be kinetic, should be embedded in the physical architecture we live in. The form of Architecture should not be predetermined, instead Architecture should play a more active role in suggesting new ways for its inhabitants to use space based on real time information exchanges. Recently, technological advancements have been made in robotic fields that look at new ways of designing systems to be more interactive. We should employ this way of thinking when we design the relationships of the parts that make up interactive space. Spaces should be constructed of parts that have the ability to communicate with one another and constantly reshape our experience. Robert Miles Kemp SCI-Arc Thesis 2006

July 25, 2006

Stencils for Omnigraffle

40.gif Als ontwerper van websites gebruik ik Omnigraffle ("The premier diagramming application for Mac OS X just got a whole lot better.") vaak om pagina's, sitemaps, formulieren, informatiestromen en dergelijke te ontwerpen.


When you need a clear understanding of how tasks, activities, and processes are carried out, OmniGraffle can help you produce amazing-looking diagrams that communicate information far better than words - and if you're just looking to make a poster for your Sunday garage sale, it's perfect for that too.

Dankzij Infodesign heb ik een nieuwe bron voor stencils gevonden! Graffeltopia.

July 24, 2006

Approaches to classification in publishing and knowledge management

CLASSIFICATION OF KNOWLEDGE, and of the objects which contain it such as books and journals, has a long history, but is also a hot topic in the modern world of electronic collections and the World Wide Web. Indeed Tim Berners-Lee argues that the building of ontologies and software agents that can deal with them is central to the vision of the Semantic Web.

EPSG: Panel discussion — London, 20 June 2006

July 21, 2006

Wiki beste kennistool voor bedrijven?

We weten allemaal wat de beste plek en het beste moment is om erachter te komen wat er speelt in de organisatie. Dat is bij het koffieapparaat en tijdens de lunch. Kennisdeling vindt hier organisch plaats. Maar je kunt niet met iedereen lunchen en na 10 koppen koffie op een dag maak je geen gang meer naar de automaat. Daarom hebben organisaties formele en informele (ICT-)systemen om deze kennisdeling te bewerkstelligen. Lees artikel | lees ook de reakties!

July 20, 2006

The Web and Beyond (4) - Steve Pemberton

Steve Pembertons keynote speech tijdens the Web and Beyond op 8 juni in Amsterdam Web N+1: The future of webinterfaces.

Things that I Hope to see Whorfed in the Future, and Why (2) Layering semantics over viewable content, like microformats and RDFa (like microformats, making the semantic web more palatable for the Web author).

Microformats

micro-diagram.gif

A set of simple, open data formats built upon existing and widely adopted standards. From: http://microformats.org/about/

Wat kun je ermee doen?

Microformats make it easy for you or anyone to share and reuse data in your webpages and content elsewhere -- for example, to populate an address book, browse social relationships, share reviews, tag content or publish and discover events. From: Chris Messina

Links
Relax, everything is deeply intertwingeld: Microformats
Duncan Cragg: Microformats Challenge Web Feeds and Web APIs!
Technorati Microformats Search Beta | introductie
Tantek Çelik What are Microformats?

July 17, 2006

De explosieve groei van informatie

Regelmatig vragen mensen me waarom ik gekozen heb voor de deeltijdstudie Media en Informatie Management. Mijn antwoord is dan stevast omdat informatie het sterkst groeiende 'ding' is in onze maatschappij...

De hoeveelheid informatie neemt schrikbarend toe. In 2002 is wereldwijd de informatie toegenomen met de een hoeveelheid nieuwe informatie die 37.000 maal groter is dan de informatie die te vinden is in de Library of Congress, de grootste bibliotheek van de wereld. Tussen 1999 en 2002 is de opslag van informatie met ongeveer 30% per jaar toegenomen.

En het is direct gerelateerd aan mijn vakgebied.

Van deze informatie is ongeveer 92% digitaal opgeslagen.

Dit staat in het rapport HOW MUCH INFORMATION 2003? van Peter Lyman and Hal R. Varian. Twee studenten aan de School of Information Management and Systems van de universiteit van Californië in Berkeley.

Gerelateerd artikel
The Speed of Information, Kevin Kelly, Senior Maverick van Wired magazine.

July 14, 2006

Hbo-diploma’s moeten beter beschermd

"De waarde van diploma’s van mbo- en hbo-opleiding moet beter worden beschermd. Dit is nodig nu werknemers vaker gebruikmaken van de mogelijkheid hun verkregen praktijkervaring versneld om te zetten in een diploma. Bedrijven als Corus en de landmacht geven honderden personeelsleden de kans zo een examen af te leggen. Rob Scheerens, bestuurder van de Hogeschool van Amsterdam, vindt het omzetten van zogenoemde ‘eerder verworven competenties’ in studievrijstellingen ‘fantastisch’, maar hij waarschuwt voor de risico’s van diploma-inflatie."

Lees verder | Volkskrant 14 juli 2006

Via dit artikel kwam ik terecht op de site van ScienceGuide waar een interview met eerder genoemde Rob Scheerens, vertrekkend HvA bestuurder, online staat: Scheerens: ‘Leren leren’ heeft langste tijd gehad.

Hij gaat daar onder andere in op de rol die docenten zouden moeten spelen.

“Bij de HvA hebben we heel veel goede docenten, maar er is ook een deel dat hier na een vastgelopen carrière is gestrand. We zullen moeten leren sterker te differentiëren; naar kwaliteit, naar prestatie en dan ook naar honorering. Er moeten inspirerende mensen met praktijkervaring voor de klas. Het werkveld zal een actievere rol in het onderwijs moeten krijgen en ook zelf mensen aanleveren die een deel van het onderwijs overnemen. Samen met het werkveld, maar ook met de politiek moeten we een diepgaande analyse maken over de scenario’s voor de komende decennia.”

Daarnaast gaat hij gaat kort in op het onderwijskundige systeem, leren leren.

“Niets is voor altijd; we zijn toe aan een heroverweging. De docent moet het voorbeeld zijn voor studenten en daarom hamer ik op meer en frequenter contact tussen docenten en studenten en een actievere rol van het werkveld in het hoger onderwijs. Leren leren is te eenzijdig competentiegericht en ik heb niet veel enthousiasme voor. Het veel te sterke accent dat we daar in het verleden op gelegd hebben. Studenten leren meer van iemand uit de praktijk aan wie ze zich kunnen spiegelen.”

“Op gebied van Maatschappelijk werk en Dienstverlening zie ik ook kansen, omdat we ons midden in de grootstedelijke problematiek bevinden en omdat de opleiding als het ware het beroepenveld is. Ook bij het AMFI en het MIM zie ik mogelijkheden om iets neer te zetten, waar de rest van Nederland jaloers naar kijkt. Als je een aantal parels hebt heeft dat zijn weerslag op de hele organisatie.”

Na een jaar als deeltijd student lessen te hebben mogen volgen aan het MIM kan ik dat alleen maar beamen. Het is een pracht opleiding met een enorm potentieel. Ik hoop van harte dat het ze gaat lukken om een van de parels binnen de HvA te worden!

July 12, 2006

Buiten de gebaande paden

barcode.gif Het japanse ontwerpbureau Design Barcode wil het conventionele denken doorbreken. Het vormgeven van de streepjescode, een methode van automatische produktidentificatie, is een van hun eerste inspanningen. En met succes. Verschillende organisaties in Japan hebben hun barcode door Design Barcode laten restylen. barcode2.gif

Tijdens het International Advertising Festival In Cannes hebben ze nu eindelijk de aandacht die ze verdienen. Het gevolg daarvan? Een samenwerking met Pacarc. Een distributeur van innovatieve ideeën uit Japan. Bekijk de barcode revolutie online.

July 7, 2006

Constructing Reconfigurable Space

Informatie wordt steeds alomvattender, het bereikt ons via onze mobiele telefoon, wordt in kleding verwerkt, is toegankelijk via uitgebreide netwerken. Het indelen van informatie wordt steeds meer gerelateerd aan het indelen van ruimtes, zowel binnen als buiten. Communicatie, architectuur en vormgeving, gebieden waartussen de grenzen steeds meer gaan vervagen.

Zo kwam ik een tijd terug de site van Ruairi Glynn tegen en direct geprikkeld door zijn experimenten is de site in mijn 'favorite bookmarks' mapje geplaatst. In zijn nieuwste project Angels neemt hij het concept 'vaste' architectuur onder de loep en onderzoekt hij de mogelijkheid om een architectuur 'lichter dan lucht' te ontwikkelen. Deze moet beschutting bieden en gemeenschappen bij elkaar brengen.

angel.jpg

'Acting as either individual agents or flocking together to create large architectural constructs, they inhabit the world around us both within buildings and outdoors creating dynamically responsive architectures in real-time.'

En denk je nu in dat het bolletjes informatie zijn...
die wisselende bronnen vormen...
een soort hypertext...

Ga naar "Angels" Constructing Reconfigurable Space

Gerelateerde links
~ Ruairi Glynn
~ Interactive Architecture dot Org
~ Information architecture: from structural notion to meaningful communicative concept (PDF), Tony Bryant & Rik Maes, PrimaVera nr. 2005-09

Mnemomap, een nieuwe manier van zoeken

Ik heb er te kort mee gespeeld om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ga vooral zelf eens Mnemomap proberen, een andere manier van zoeken op het internet. 'Mnemomap is a new way to search the internet. It combines technologies of social networking, search engines and other data sources to help you formulate search queries and find really relevant information.' Vergeet niet dat ze in alpha status ziten wat betekent dat ze eigenlijk nog aan het ontwikkelen zijn. En dus graag input van de gebruiker willen hebben.

July 6, 2006

The Web and Beyond (3) - Jesse James Garrett

Jesse James Garett, partner van Adapative Path en directeur User Experience Strategy , heeft een lezing gegeven over 'The frontiers of User Experience'. Een paar losse notitities:

Er zijn 3 deelgebieden. User experience, user interaction, user research (Finding the Right Users). Laatste kent onder andere Field research (naast Lab en Phone). Deze geeft goede mogelijkheid om interactie optimaal te bekijken. Vooral gebruikt voor beschrijven van omgeving en haar inhoud. Artifacts zijn binnen deze manier van onderzoek belangrijk.

Meer hierover 'Get Out of Your Lab, and Into Their Lives'.

Wat is de uitdaging van informatie architectuur hierin?
'Seeing the other side'

Taggen= mensen toestaan hun eigen informatie architectuur te creeëren.

Voordelen van taggen
• Aanvulling door metadata als zoeken niet toereikend is.
• Tag clouds (een visuele weergave van gekozen labels/tags op een website) tonen relatieve zwaarte van de verschillende keuzes.
• Je hoeft niet te kiezen. Categorieën sluiten elkaar niet uit maar overlappen.
• Verbindgen zijn van veel naar veel i.p.v. van ouder naar kind.

Nadelen
• Specialistisch taalgebruik nog steeds een drempel.
• Is het meest populaire label wel de beste.
• Soms slecht gekozen naamgeving. 'Iedereen gebruikt deze naam'.
Tag spam, tagbomming.

Daarna ging hij kort in Ajax wat niet meer is dan bestaande technologieën op een nieuwe maniier te gebruiken.

Ajax is eigenlijk een 2-in-1 oplossing
• Ontwerpers worden ontwikkelaars en vice versa.
• Problemen in de vormgeving zijn problemen in de techniek en omgekeerd.
• Het vraagt om een nauwere samenwerking, zowel binnen een team alsook tussen gemeenschappen.

Vervolgens vergelijkt hij Ajax met Flash.
• Beide zijn goed voor het visualiseren van data en directe manipulatie van die data.
• Ze kunnen beide geïntegreerd worden. Ajax kan Flash aan roepen en omgekeerd.
• Zijn goede ontwikkel oplossingen.

Related: Ajax: A New Approach to Web Applications van JJ Garrett, 18 februari 2005.

July 5, 2006

Een onderwijssyteem dat creativiteit voedt

sirken.jpg Tijdens TED, een evenement waar de laatste ideeën op het gebied van techniek, vormegeving, wetenschap en nog veel meer besproken wordt door 'thought-leader, movers and shakers' heeft Sir Ken Robinson een toespraak gehouden over wijzigingen in het onderwijssyteem. In zijn stelling zegt hij dat het systeem in plaats van het onderdrukken van creativiteit deze juist moet voeden. Buiten het feit dat Sir Ken Robinson een begenadigd spreker is is zijn boodschap des te belangrijker. 'If you're not prepared to be wrong you'll never come up with something creative'. Gebruik de komende twintig minuten wijs, laat je inspireren door zijn verhaal.