Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

« March 2006 | Main | May 2006 »

April 24, 2006

Dure informatiesystemen politie leveren weinig op

Sinds de jaren negentig zijn er volgens een artikel in de Volkskrant ettelijk miljoenen euro's geïnvesteerd in de informatiesystemen van de politie. Maar nog steeds is er geen unform systeem.

Oorzaken:

  • Op zichzelf gericht. Zelfstandige regiokorpsen waren, na een reorganisatie in '93, vooral bezig met hun eigen informatiehuishouding en hielden geen rekening met informatie-uitwisseling tussen andere korpsen. "Toen bleek dat criminelen zich niet hielden aan de grenzen van de politieregio's, kwam aan het licht dat er met de automatisering iets was misgegaan. Informatie over criminelen en over opsporingsonderzoeken kon slechts moeizaam worden uitgewisseld."

  • Geen slagvaardige besluiten. "De politiekorpsen wilden zelf de uiteenlopende computersystemen op elkaar aansluiten, maar kwamen niet tot slagvaardige besluiten."

  • Te grote ego's. "De korpsen zullen voorrang moeten geven aan het belang van de politie als geheel, ook als dat voor de korte termijn ten nadele van het eigen korps mocht zijn." Algemene Rekenkamer, 2003. | "Kohnstamm zegt dat als er bij de politie iets collectiefs moet gebeuren, 25 van de 26 korpschefs ongelukkig worden. 'Niemand wil zijn speeltje kwijt.'"

Voorlopige oplossing
"Lenferinks plan is om simpel en met kleine stappen de noodzakelijke informatie-uitwisseling tot stand te brengen. Er zijn in korte tijd verbeteringen aangebracht, waarbij korpsen de in totaal 54 informatiebronnen kunnen raadplegen. Alle korpsen behouden vooralsnog hun eigen systeem. Op zijn vroegst is er 2010 een geheel nieuw landelijk informatiesysteem. "

Dure informatiesystemen politie leveren weinig op - © Volkskrant Binnenland - maandag 3 april 2006 (Achtergrond, 702 woorden, pagina 02).

April 4, 2006

Degree confluence

mapgen.gif

Het project Degree Confluence richt zich op het zichtbaar maken van de kruisingen van alle lengte en breedte graden in de wereld. Elke 79 km kruist een lengte- een breedtegraad.

Een voorbeeld:
1.1 km (0.7 miles) E of Benschop, Utrecht, Netherlands
Approx. altitude: 1 m (3 ft)
Antipode: 52°S 175°W

pic1.jpg

April 3, 2006

Informatie en organisatie