@ Highlights Archive

 • [samenvatting] De Tuftiaanse theorieën

  [samenvatting] De Tuftiaanse theorieën

  De kracht van een data visualisatie Een bak cijfers vertalen naar een visuele weergave kan ervoor zorgen dat statistische data beter gecommuniceerd wordt. Grafieken zijn zoals Tufte (1997), een bekende auteur op het gebied van analytisch ontwerp, zegt ‘instruments for reasoning’. Voordat het zover is zullen echter eerst een paar stappen genomen moeten worden. Ervan […]

  Read More

 • De geschiedenis van data visualisatie in vogelvlucht

  De geschiedenis van data visualisatie in vogelvlucht

  Dit artikel is een kort overzicht van een paar hoogtepunten uit de geschiedenis. Het is een samenvatting van alle artikelen die al eerder door mij gepubliceerd zijn op deze blog. En is bedoeld als een summier maar compleet overzicht met onderstaande conclusie als resultaat: Conclusie Wanneer je de ontwikkelingen in datavisualisatie vergelijkt met die van […]

  Read More

 • De theorie van grafische data visualisatie

  De theorie van grafische data visualisatie

  Als het goed is wordt dit het laatste artikel dat zijn oorsprong heeft in Tufte’s klassieke boek ‘The visual display of quantitative information‘. Niet zonder spijt want het is een prachtig gebonden boek van mooie lithografische kwaliteit vol zorgvuldig gerangschikte afbeeldingen. En de grondigheid waarmee hij zijn kennis met voorbeelden omschrijft en laat zien is […]

  Read More

 • De 4 basis vormen van een data visualisatie

  De 4 basis vormen van een data visualisatie

  Bij het communiceren van complexe kwantitatieve ideeën zijn er vier basisvormen te onderscheiden: data kaarten, tijdsreeksen, plaats-tijd narrative ontwerpen en relationele grafieken.

  Read More

 • Encourage the eye

  Encourage the eye

  Tabellen zijn taaie kost, een rauwe opsomming van getallen. De visualisatie van de gegevens moeten ‘het oog aanmoedigen‘ om deze data te interpreteren’. Tufte zegt dat grafische weergaven meerder functies hebben. Ze moeten de data tonen; voorkomen dat data vervormd wordt weergegeven of geïnterpreteerd; een grote hoeveelheid cijfers op een beperkt oppervlak weergeven; een coherent […]

  Read More

 • Conclusie

  Conclusie

  Uit voorgaande twee artikelen ‘Subjectieve bewijsvoering‘ en ‘De 4 grondbeginselen van een grafiek‘ blijkt dat wanneer de weergave van gegevens waar en onthullend moet zijn de logica van het ontwerp de logica van de analyse moet reflecteren. De juiste en rationele opeenvolging van oorzaak en gevolg moet zowel in het ontwerp als in de analyse […]

  Read More

 • De 4 grondbeginselen van een grafiek

  De 4 grondbeginselen van een grafiek

  Op 28 januari 1986 explodeerde de Challenger door een lekkende O-ring. Onderzoek na de ramp liet zien dat dit veroorzaakt werd door een lekkende O-ring. Ingenieurs hadden de dag voor de lancering data overlegd aan de beslissingnemers dat hun advies moest onderstrepen, de dag van de lanchering zou te koud zijn om de Challenger te […]

  Read More

 • Subjectieve bewijsvoering

  Subjectieve bewijsvoering

  De keuze voor een visualisatie optie bepaald de uiteindelijke interpretatie van de data. Neem bijvoorbeeld de kaart visualisatie van John Snow. Door het weergeven van de sterfgevallen door cholera op een kaart van London kon hij inzichtelijk maken dat een waterbron in Broad Street de mogelijke bron van besmetting was. Op zich een knap stukje […]

  Read More

 • De kracht van een data visualisatie

  De kracht van een data visualisatie

  Een bak cijfers vertalen naar een visuele weergave kan ervoor zorgen dat statistische data beter gecommuniceerd wordt. Grafieken zijn zoals Tufte, een bekende auteur op het gebied van analytisch ontwerp, zegt ‘instruments for reasoning’ [1]. Voordat het zover is zullen echter eerst een paar stappen genomen moeten worden. Ervan uitgaande dat de bak met data […]

  Read More

 • Sociale geografie

  Sociale geografie

  De sociale betrokkenheid die zichtbaar werd bij Neurath, Arvtz, Reidemeister en Alma zien we ook terug op andere wetenschappelijke gebieden. Binnen de sociale wetenschappen ontwikkelde zich de sociale geografie. In feite werd de aardrijkskunde gecombineerd met de menswetenschappen. Het ging bijvoorbeeld niet meer alleen over de stad maar ook over de bewegingen van de stedelingen […]

  Read More

 • Quételet, grondlegger van de sociale statistiek

  Quételet, grondlegger van de sociale statistiek

  Op het moment dat de maatschappij overging van het handmatig vervaardigen van goederen naar het machinaal vervaardigen en de industriële revolutie een feit was werd het voor landen essentieel om meer inzicht te krijgen in de cijfers omtrent de bevolking. Het is een tijd waarin de ontwikkelingen enorm snel gaan. Rond 1795 vond daarom in […]

  Read More

 • Opleving van data visualisatie (1950 -1975)

  Opleving van data visualisatie (1950 -1975)

  Na een stille periode begin 20e eeuw zien we zo rond 1950 een opleving in de ontwikkelingen binnen de data visualisatie. Reden hiervoor was onder andere de ontwikkeling van FORTRAN (The IBM Mathematical FORmula TRANslating System, 1957) een hogere programmeertaal speciaal ontwikkeld voor wetenschappelijke doeleinden. Het werk van John Tukey ‘The future of data analysis‘ […]

  Read More

 • Minard, een terugkerend element

  Minard, een terugkerend element

  Recentelijk heb ik me laten inspireren op het eerste Nederlandse Infographics Congres waar een paar goede presentaties een hele dag de moeite waard maakte. Met name John Grimwade (directeur Informatie Graphics bij Conde Nast’s Traveler en Portfolio magazines) en Harjit Kaura (graphic designer bij BBC News Interactive) hadden prikkelende verhalen. En daarbij was Grimwade een […]

  Read More

 • Opkomst statistische visualisaties en thematische plattegronden (1800 – 1850)

  Opkomst statistische visualisaties en thematische plattegronden (1800 – 1850)

  In het begin van de 19e eeuw is er een enorme toename van statistische visualisaties en thematische plattegronden. Alle vormen van data visualisaties die we nu toepassen zoals taartdiagrammen, staafdiagrammen, histogrammen, lijngrafieken, puntdiagrammen, kaartgrafieken, histogrammen en puntenwolkgrafieken vonden rond die tijd hun oorsprong. De thematische cartografie varieerde de afbeeldingen van eenvoudige kaarten tot uitgebreide atlassen. […]

  Read More

 • Mijlpaal in de data visualisatie

  Mijlpaal in de data visualisatie

  William Playfair (1759-1823) is een van de grondleggers geweest van de lijngrafieken, staaf- en taartdiagrammen die we nu nog steeds gebruiken om statische data weer te geven. Wat je ziet is dat hij vooral eenvoudige visualisaties maakte. Het zijn vooral vergelijkingen. Er wordt geen inzicht gegeven in wat er zou gebeuren als er data zou […]

  Read More